Reactie op Integraal Programma van Eisen

Kanaalstraat en Damstraat

We zijn blij dat de gemeente Utrecht met het plan de sociale veiligheid en de verkeersveiligheid wil verbeteren. De herinrichting van de straten is een uitdaging gelet op het grote aantal verschillende eisen en wensen binnen een beperkte ruimte.

We hebben een aantal opmerkingen op onderdelen van het plan:

 • Profiel tweerichtingsverkeer is 20 cm breder dan nodig, geef die ruimte aan de fietsers.
 • Fietsstrook in de tegenrichting gewenst op het eenrichtingsgedeelte voor auto’s.
 • Doortrekken van voorrang bij de J.P. Coenstraat gewenst.
 • De verbreding voor de Ouderijnbrug is onnodig, wel verhoging van het fietspad wegnemen.
 • Er is een deurzone nodig langs autoparkeervakken, zodat fietsers geen last hebben van openzwaaiende autoportieren.
 • Er zijn meer snelheidsremmers nodig.
 • De overgang van asfalt naar klinkers constructief aandacht geven.
 • Laat het asfalt liggen bij het Moskeeplein, dit is voor fietsers nu al goed en verandering levert geen verbetering en kost alleen maar meer.
 • De aansluiting van Moskeeplein en Lombokplein moet nog beter worden uitgewerkt om te zorgen dat het geen hindernis in de hoofdfietsroute wordt.
 • Paaltje op het fietspad bij het Moskeeplein weghalen. Verduidelijken dat de weg overgaat naar fietspad kan veel beter en vooral veiliger met een markering op het wegdek.
 • Fietsenstallingen bereikbaar maken vanaf de stoep, niet vanaf de rijweg.
 • Voldoende capaciteit fietsenrekken door hoog-laagrekken te plaatsen.
 • Op termijn extra fietsenstallingen op de functiestrook.
 • Autoparkeren bestemen voor klanten, niet voor winkeliers.
 • Ook verkeersveiligheid blijven monitoren.

De volledige reactie met uitgebreide argumentatie vindt u hier.

 

Categorieën