Namen en adressen

 

Algemene informatie afdeling Utrecht

Bestuur

Peter van Bekkum, voorzitter, voorzitter@fietsersbondutrecht.nl, mobiel: 06-44304099

secretaris (vacature), secretaris@fietsersbondutrecht.nl

Anton Jansen, penningmeester, penningmeester@fietsersbondutrecht.nl

vrijwilligerscoördinator (vacature), vrijwilligers@fietsersbondutrecht.nl

André de Vree, communicatie, communicatie@fietsersbondutrecht.nl

Website

Loes Vegter
Guido Schmeits
Erik Aarts

e-mail: webredactie@fietsersbondutrecht.nl