Wie wij zijn

De afdeling Utrecht is een afdeling van de landelijke Fietsersbond.
De afdeling heeft ongeveer 2.000 leden van wie 40 actief zijn. De
afdeling heeft een bestuur, dat de dagelijkse gang van zaken regelt.
Daarnaast is er een werkgroep Communicatie die zorgt voor de
nieuwsbrief en de redactie van de website.

Doel

Onze belangrijkste rol is om de fiets en voorzieningen voor de fiets op de politieke agenda te krijgen en te houden. Dat lukt soms aardig. Denk aan de Leidseweg die fietsstraat is geworden en de nieuwe grote fietsenstalling op het Jaarbeursplein.

Acties

Soms organiseren we een actie om een probleem onder de aandacht te brengen.

Fietsersbond in actie tegen lange wachttijden voor stoplichten

Afdelingsoverleg

Elke maand is er een afdelingsoverleg waarin we de actuele zaken bespreken. Leden van de fietserbond die verbonden zijn met Utrecht zijn welkom om het afdelingsoverleg bij te wonen. Als u extra punten voor de agenda wilt inbrengen mail dan het bestuur.

De data van de overleggen vind je in de Agenda.

Bestuur

De afdeling Utrecht heeft een bestuur, dat bestaat uit een voorzitter, een secretaris, een penningmeester, iemand voor de communicatie en vrijwilligerscoördinator.

Contact

Contactgegevens bestuur afdeling Utrecht

Contact met de Landelijke organisatie