GroenLinks wint met extra fietstunnel Stationsgebied

unnamed-6

GroenLinks heeft het beste verkiezingsprogramma voor fietsers. Door concrete plannen als een nieuwe fietstunnel in het stationsgebied scoorde GroenLinks net iets beter dan de ChristenUnie.

Een jury van drie deskundigen heeft voor de Fietsersbond Utrecht de verkiezingsprogramma’s op vier thema’s beoordeeld:

  • Verkeersveiligheid / drukte / doorstroming (onder andere meer groen licht voor fietsers, scooters van het fietspad en bredere fietspaden)
  • Fietsfaciliteiten (onder andere fietslessen, meer stallingen, snelfietsroutes, en autovrije zones rond scholen)
  • Ambitie / toekomstvisie / innovatie (onder andere groei fietsgebruik, meer fietsgebruik voor schone lucht en gezondheid, fietsnetwerk verbeteren)
  • De door de Fietsersbond Utrecht gewenste nieuwe of verbeterde fietsverbindingen.

Extra fietstunnel in het Stationsgebied

De ChristenUnie en GroenLinks gingen op de eerste drie thema’s ruwweg gelijk op. D66 en Student & Starter zijn ook fietsvriendelijke partijen en scoorden veel punten. Maar GroenLinks heeft als enige partij goed gekeken naar de lijst met gewenste fietsverbindingen of verbeteringen aan fietspaden die de Fietsersbond aan alle partijen heeft gestuurd.

Met name de extra tunnel vlakbij het Stationsgebied valt op. Deze nieuwe tunnel zou de Nicolaas Beetsstraat met de Croeselaan verbinden. Deze verbinding zou de druk op het drukste fietspad van Nederland (Sijpestijntunnel- Smakkelaarsveld- Vredenburg) flink verminderen. Dit fietspad is overvol bij gebrek aan fietsverbindingen die van west naar oost gaan.

Wat zegt de top 3 over de fiets?

GroenLinks zet in de eerste plaats in op voetgangers en fietsers. GroenLinks streeft ernaar dat Utrecht in 2030 de fietsvriendelijkste stad van Nederland is. De vijf  hoofdfietsroutes zijn flink verbeterd. GroenLinks wil de komende jaren nog eens vijf hoofdfietsroutes verbeteren. Ook moet er ruimte gemaakt worden voor de fiets.

De ChristenUnie zegt dat de fiets op 1 staat. De ChristenUnie stelt dat de auto ruimte moet inleveren voor de fietser. Verder wil de ChristenUnie meer groen voor fietsers, meer buurtstallingen, minder paaltjes en autoverkeer scheiden van fietsverkeer.

D66 vindt de fiets het snelste en gezondste vervoermiddel. D66 wil meer vrijliggende fietspaden, fietsstraten, fietsenstallingen ontwikkelen. D66 wil ook meer verkeersveiligheid voor fietsers.

Welke opmerkelijke ideeën vielen de jury verder op?

  • De gemeente moet het goede voorbeeld geven, vindt de Partij voor de Dieren. Ambtenaren en bestuurders moeten voor hun woon-werkverkeer gewoon op de fiets.
  • De wegen worden zo ingericht, dat de gemiddelde fietser binnen Utrecht sneller is dan de gemiddelde automobilist, zegt de ChristenUnie.
  • Fietsers, wandelaars, kinderen en mensen met een beperking moeten het uitgangspunt zijn bij gebiedsontwikkeling in Utrecht, vindt GroenLinks.
  • Wat moet je met een afgedankte fiets? In ieder geval niet in een rek achterlaten. D66 wil een weesfietsenloket waar burgers hun moegestreden fiets kunnen achterlaten.
  • Een zachte band is irritant. Student & Starter wil daarom dat er door de hele stad elektrische pompen staan.

De jury bestaat uit:

Ilse Harms, verkeerspsycholoog en promovenda aan de Rijksuniversiteit Groningen

Bas Hendriksen, projectleider en adviseur fietsbeleid bij de Loendersloot Groep

Michiel Slütter, hoofdredacteur cross media bij de Fietsersbond

Categorieën