Nieuwsbrief februari 2016

Fietsnieuws uit Utrecht:

Fietsnieuws uit Nieuwegein
(Nieuws uit buurafdeling Nieuwegein (sinds januari zelfstandige afdeling van de Fietsersbond)

Van de voorzitter


Kruising Maliebaan – Burg Reigerstraat
Om de Herenroute te verbeteren wordt de route langs de Maliebaan opgeknapt. Bij de kruising met de Burg Reigerstraat verdwijnen de stoplichten en komt een rotonde. Dit is veiliger en vlotter voor fietsers. In februari zijn vier varianten voor deze kruising gepresenteerd. De gemeente heeft een voorkeursvariant aangewezen en geeft zelf al aan dat de andere drie varianten eigenlijk niet kunnen. Dat zijn we helemaal met de gemeente eens. Bijvoorbeeld de rotonde met doorsteek voor auto’s, die afgelopen najaar werd voorgesteld, staat nu bij de drie afgewezen varianten. Die vonden we gevaarlijk, het is fijn dat de kruising niet zo wordt aangelegd. Hier kun je alle varianten bekijken.

De enige reële variant die de gemeente presenteert is een soort langgerekte rotonde met fietsstroken. We verwachten dat dat “dode hoek ongevallen” met afslaande bussen en vrachtwagens op gaat leveren.

 We zouden op deze drukke kruising daarom graag een conventionele rotonde met vrijliggende fietspaden willen, zoals het CROW adviseert in de brochure “eenheid in rotondes”. Rotondes met fietsstroken of gemengd verkeer komen in deze brochure niet eens meer voor. Doordat de fietspaden op een paar meter afstand van de rotonde liggen, zijn auto’s al afgeslagen voor ze de fietsroute kruisen. De auto’s staan dan haaks op de fietsroute, en hebben goed zicht op de naderende fietsers. Veel veiliger dus. Verkeerssituaties overal zo uniform mogelijk maken, helpt volgens het CROW ook om de veiligheid te vergroten.
We stellen een reactie op, en sturen die eerdaags naar de gemeente. 


Bevaarbare Leidsche Rijn, voor kano’s en sloepen
Eind vorig jaar is de Weerdsingel bij het Paardenveld doorgetrokken; bootjes kunnen voor het eerst in 50 jaar weer in de Catharijnesingel varen, tot aan Tivoli Vredenburg. Vanaf daar moet het mogelijk worden om met je bootje rechtsaf te slaan om naar West te varen. De route loopt langs het Smakkelaarsveld, door de Sijpesteijntunnel onder het spoor, en daarna onder het Westplein door, zodat je de Leidsche Rijn op kunt varen richting de Munt.
 
We hebben onze bedenkingen bij de ideeën van de initiatiefgroep Bevaarbare Leidsche Rijn. Zij wil dat de doorvaart in de Sijpesteijntunnel wordt verbreed, zodat boten elkaar in de tunnel kunnen passeren. Een bredere doorvaart kan worden gerealiseerd door de stoep langs het water weg te halen. Hierdoor wordt de bruikbare breedte van het fietspad echter kleiner, dat hier met 3,85 m nu al te smal is voor de grote stromen fietsers op deze belangrijke doorfietsroute tussen West en de binnenstad. Die stroom zal alleen nog maar toenemen door de aanleg van de Dafne Schippersbrug en de ontwikkelingen bij de Jaarbeurs, waardoor het probleem van het smalle fietspad nog groter wordt.
 
Het lijkt ons prachtig om door de Sijpesteijntunnel te kunnen varen, maar houdt het bij smalle boten zoals kano’s en sloepen en laat de vaarbreedte in de Sijpesteijntunnel zoals die is. 


Muntbrug
In september 2015 is de Muntbrug weggehesen en afgevoerd naar Moerdijk om te worden gerestaureerd. Dezelfde draaibrug wordt teruggeplaatst, met dezelfde breedte en doorvaarhoogte, maar dan weer als nieuw.
Als het lukt om de Leidsche Rijn bevaarbaar te maken, kunnen boten doorvaren tot de Muntbrug en daar linksaf het Merwedekanaal opvaren. Dit betekent meer vaarverkeer. De Fietsersbond is erop tegen dat de Muntbrug vaak open moet voor te hoge boten. Want het opendraaien en weer sluiten van deze draaibrug kost zeker enkele minuten. Zo’n lange wachttijd is niet acceptabel.

De Dafne Schippersbrug leidt op deze hoofdfietsroute tot een kortere route vanuit Leidsche Rijn naar het centrum. Maar de winst van de kortere afstand wordt door de opening van de Muntbrug omgezet in een veel grotere extra rijtijd.

We schreven het hierboven al: de doorvaart in de Sijpesteijntunnel staat alleen smalle bootjes toe. De brughoogte onder de Muntbrug laat alleen lage bootjes toe. Er is geen plek op deze vaarroute voor boten die zo hoog zijn dat de Muntbrug er voor open moet!


Stoplichten
We dringen al tijdenlang aan op minder stoplichten. De respectabele Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV) heeft uitgezocht dat rotondes de veiligste kruispuntsvorm zijn, gevolgd door voorrangskruisingen. Kruisingen met stoplichten zijn het minst veilig. Die zijn er immers op ingericht dat bij groen het verkeer flink kan doorrijden. Als iemand dan een fout maakt, heb je gelijk een flink ongeval. Bij voorrangskruisingen en zeker bij rotondes gaat alles veel rustiger, terwijl iedereen er toch veel minder lang hoeft te wachten. Vooral fietsers moeten bij stoplichten erg lang wachten. Wrang, in een fietsstad!

De gemeente heeft inmiddels een paar stoplichten uitgezet, of ze werken alleen nog maar in de spits. Hier http://mobiliteitsdata-utrecht.nl/verkeer/vri/ kun je zien welke stoplichten dat zijn. Ook kun je daar zien wat de gemeente te melden heeft over de klachten rond dat stoplicht.

Er is na deze eerste paar stoplichten geen volgende serie op knipperen gezet. Er worden dit jaar ook stoplichten vervangen, waarvan we vinden dat er geen stoplicht nodig is. We blijven aandringen op voortgang bij het weghalen. We schatten dat ongeveer een derde van de stoplichten weg kan, al zal de kruising dan vaak wat anders moeten worden ingericht.

Bij deze kruising is een voorsorteerstrook weggehaald. De snelheden dalen, daardoor kan het stoplicht uit.

Bij deze kruising is een voorsorteerstrook weggehaald. De snelheden dalen, daardoor kan het stoplicht uit. 


Teken de petitie verkeershelden
De verkeersouders van de ODBS Puntenburg starten een petitie voor meer voorbeeldgedrag op straat. Al jarenlang vragen de verkeersouders van ODBS Puntenburg de gemeente actief om aandacht voor de fietsende kinderen van en naar school.
 
Vanaf hun vierde jaar fietsen duizenden Utrechtse kinderen dagelijks op hun eigen fiets naar school. Al dan niet naast hun ouders trotseren zij de Utrechtse verkeersjungle waar ze van alles tegen komen: gevaarlijke kruispunten, drukke fietspaden, gewijzigde verkeerssituaties en omleidingen. Het valt voor een kind niet mee om dat allemaal te snappen. Aan andere fietsers kunnen de kinderen vaak geen voorbeeld nemen. Velen van ons rijden door rood, geven rechts geen voorrang, vergeten de richting aan te geven of negeren eenrichtingsverkeer en gaan spookrijden. Terwijl voorbeeldgedrag zo belangrijk is voor kinderen die de fietskunst nog moeten leren.
 
Daarom roepen ouders en kinderen van de ODBS Puntenburg via de site www.verkeershelden.nl Utrechters op om een petitie te tekenen voor meer voorbeeldgedrag op straat. Doel hiervan is dat de gemeente, aangespoord door veel handtekeningen, een campagne ontwikkelt om alle weggebruikers in Utrecht bewust te maken van hun voorbeeldrol op straat. Met als doel dat de kinderen en andere kwetsbare weggebruikers veiliger kunnen deelnemen aan het Utrechtse verkeer. 


Brommers op de rijbaan – vergeten bordjes?
Gemeente Utrecht vervangt op de meeste fietspaden in de stad het bord ‘bromfietspad’ door het bord ‘fietspad’. “Op 14 maart is het feest!”
Zie je na 14 maart een bord dat nog niet vervangen is? Bekijk dan op deze site de kaart met alle routes en ga na of het bord inderdaad vervangen moet worden. Meldt dit dan via bor@utrecht.nl


Nieuws uit buurafdeling Nieuwegein (sinds januari zelfstandige afdeling van de Fietsersbond)

Omleidingsroute voor 3e kolk Beatrixsluis zorgt mogelijk voor fietsoprit Overeindsebrug
Goed nieuws voor fietsers uit Nieuwegein-Zuid naar Houten die nu nog hun stalen ros het modderige voetpad bij de Overeindsebrug opduwen!
 
Het consortium Sas van Vreeswijk dat de 3e kolk van de Beatrixsluis gaat bouwen bekijkt samen met de gemeente Nieuwegein de mogelijkheden voor het aanleggen van een permanente fietsop- en afrit bij de Overeindsebrug. Zo ontstaat een prima autoluwe doorfietsroute van Nieuwegein-Zuid naar Houten. Een mooie win-winsituatie!
 
Het Sluispad aan de oostzijde van het Lekkanaal wordt gedurende de bouw van de kolk afgesloten. Het Schipperspad aan de westzijde vormt een prima omleidingsroute, ware het niet dat fietsers die via de Nieuwe Heemsteedsebrug naar Houten willen nu nog het modderige steile pad op hun weg vinden.
 
Daar komt dus, als het aan Sas van Vreeswijk, de gemeente Nieuwegein en ons ligt, snel een einde aan. Binnenkort schuiven we als Fietsersbond Nieuwegein aan voor een ontwerpsessie. Daarbij bekijken we ook of de fietsafrit en de vrijliggende fietspaden langs de Structuurbaan samen een soort ‘fietsklaverblaadje’ kunnen vormen. Vóór het einde van het jaar moet de afrit klaar zijn.


Kaatstraat
De schrik sloeg me om het hart toen ik het plan zag dat een aannemer had opgesteld voor de Kaatstraat. Deze aannemer gaat het voormalige gemeentekantoor verbouwen en daarbij worden de balkons aan de kant van de Kaatstraat weggehaald. Voor de bouwkraan was niet genoeg ruimte op de stoep, ook het fietspad – onderdeel van het hoofdfietsroutenetwerk! – zou binnen de bouwhekken terecht komen en dus voor fietsers worden afgesloten.
 
Het plan deed me sterk denken aan het plan van begin 2015 om de Jacobsstraat af te sluiten. Weet u het nog? De Jacobsstraat moest opnieuw worden ingericht, maar voor de bus was geen alternatieve route beschikbaar, dus die mocht er blijven rijden. Vrachtauto’s die de winkels en markt bevoorraden zouden dan ook gewoon kunnen blijven rijden, net als die paar auto’s naar de parkeergarage. Om toch ruimte voor de wegwerkzaamheden te hebben, zouden alleen de fietsers worden omgeleid. We hebben ons er heel boos over gemaakt, maar het hielp weinig: maandenlang hebben verkeersregelaars de doorgang door de Jacobsstraat richting Oudenoord belet. Overigens is de nieuwe inrichting van de Jacobsstraat wel heel mooi geworden!
 
Gelukkig konden we deze keer op tijd aan de noodrem trekken. We hebben aangegeven dat afsluiting voor alleen de fiets niet acceptabel is – de gemeente had dat in een overleg met de aannemer gelukkig ook al tegen hem gezegd – en we hebben een paar alternatieven voorgesteld. Vandaag kregen we bericht dat is vastgesteld dat een fietsstrook op de rijbaan wordt ingetekend. Dat is veel beter dan een fietsverbod met omleidingsroute. Maar blijf alstublieft wel goed opletten, op dit stukje rijden ook auto’s en bussen op de rijbaan. Wees voorzichtig. Goede reis!

Peter van Bekkum 

Categorieën

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *