Nieuwsbrief maart 2017

Fietsnieuws uit Utrecht:
Herinrichting Domplein
Busbaan Transwijk
Fietsdocenten gezocht
Fietsstad-verkiezingen van start!
Fiets scoort het beste bij D66 en GroenLinks
Fietsnieuws uit Nieuwegein:  
Campagne Nieuwegein Fietst van start met fotowedstrijd
Van de voorzitter

UTRECHT

Herinrichting Domplein
In de nieuwsbrief van november schreven we over de wens van de gemeente om het winkel-/voetgangersgebied in het centrum uit te breiden. Concreet denkt de gemeente er over om de Vismarkt af te sluiten voor fietsers. Mocht het zover komen, dan willen we graag dat er in elk geval een aantrekkelijke alternatieve noord-zuid route door de binnenstad beschikbaar is.

In het gemeentelijk verkeer en vervoer plan SRSRSB is al zo’n alternatieve route ingetekend: die loopt vanaf het Janskerkhof via de Korte Jansstraat en de Domstraat naar het Domplein en vanaf daar via de Korte en Lange Nieuwstraat naar het Ledig Erf. Volgens SRSRSB is dit een hoofdfietsroute, maar de route is nu niet erg aantrekkelijk.

Op dit moment wordt het Domplein heringericht. Daarbij verdwijnen alle drempels en hoogteverschillen: de bestrating wordt één doorlopende vlakke vloer, waarin alleen de contouren van de voormalige Salvatorbasiliek, de Heilige Kruiskerk en de Domkerk worden aangebracht.

We hebben in een brief aan de gemeente aangegeven dat we bezorgd zijn dat de situatie onduidelijk wordt voor fietsers en toeristen. De nieuwe inrichting brengt het gevaar mee dat deze groepen tegen elkaar op botsen. We willen een veilige hoofdfietsroute, waarbij fietsers en bezoekers door een heldere indeling van het Domplein veilig van elkaar gescheiden worden.

Busbaan Transwijk 

Tussen de Prins Clausbrug en de Van Zijstweg wordt de komende jaren een busbaan aangelegd. Bij het 5 Meiplein en het Anne Frankplein zal de busbaan onder de rotonde doorgaan met een tunnel. De eerste werkzaamheden zijn gestart, namelijk het kappen van de bomen die in de weg stonden. Daarna worden er kabels en leidingen verlegd.

De werkzaamheden zullen voor fietsers de komende jaren overlast geven. Uiteindelijk zal op de het Anne Frankplein een verkeerslicht bijkomen. Dat plein is onderdeel van een “doorfietssroute”, op die routes wordt er juist naar gestreefd ze te verwijderen.

Op 9 februari is er een gezamenlijke schouw van het werkterrein geweest. Zowel mensen van de bouw, de gemeente, Solgu, Mitros als de Fietsersbond waren aanwezig. De omleiding was voor fietsers goed aangegeven. Er moest wel nodig worden geveegd, doordat het vroor had men dat nog niet gedaan. Dat betekent een grotere kans op valpartijen. Ook stonden er een paar rood-witte bakens dicht op de fietsroute. Ze worden nogal eens omgetrokken, dat is onveilig. De route zag er verder goed uit.
Als je tijdens de werkzaamheden klachten hebt kun je ze kwijt op utrecht.nl/melding.

Fietsdocenten gezocht

De Fietsschool van de Fietsersbond is op zoek naar nieuwe fietsdocenten. Als fietsdocent geef je fietsvaardigheidsles aan kinderen op de basisschool, voorlichting over de elektrische fiets aan ouderen, fietsles aan mensen met buitenlandse afkomst of vluchtelingen die willen leren fietsen. Voordat je aan de slag gaat, volg je eerst een opleiding van twee dagen.  Zowel in de stad Utrecht als de provincie Utrecht geeft de Fietsersbond verschillende fietslessen waarvoor we enthousiaste fietsdocenten nodig hebben.

De opleidingsdagen zijn in de periode van 10 tot 26 april in Utrecht (definitieve data is in overleg met de cursisten en trainers).

Wat verwachten we van een fietsdocent:

  • Affiniteit met fietsen
  • Communicatief sterk (contact met gemeenten, scholen, ouderenbonden)
  • Enthousiasme om voor de groep te staan
  • Redelijk goede gezondheid
  • Bereid zijn tot het volgen van de opleiding van twee dagen (opleidingsdagen in april in Utrecht)
  • Commitment aan dit vrijwilligerswerk
  • Gedurende het jaar inzetbaar (met pieken in maart-juni en sept-okt).

Interesse? Meld je aan bij de Fietsersbond, afdeling Fietsschool: fietsschool@fietsersbond.nl en geef je motivatie door, dan nemen wij daarna contact met je op. Verdere informatie over het programma, de locatie en tijden volgt per mail.

Fietsstad-verkiezing van start! Is Utrecht dé Fietsstad van Nederland?

Dat wordt mede door jou bepaald! Voor de fietsstad-verkiezing van 2018 vullen fietsers online een enquête in, met 30 zeer concrete vragen over het fietsen in de stad. Op basis van die antwoorden én de resultaten van de Fietstelweek wordt de gekozen welke gemeente de eretitel Fietsstad van Nederland krijgt.
De antwoorden die in de enquête gegeven worden, leveren ons als Fietsersbond-afdeling waardevolle gegevens op. Moeten we meer aandacht geven aan gladheidsbestrijding? Stallen? Stoplichten? Wat doet de gemeente goed en waarover zijn de oordelen van de fietsers vernietigend? Ook voor ons zijn de uitslagen van belang!
De uitslag van de Fietsstad-verkiezing komt op zo’n moment, dat hij nog een rol kan spelen in de gemeenteraadsverkiezing van volgend jaar. Vul daarom de enquête in, en roep anderen op hem ook in te vullen: fietsstadverkiezing-2018

Fiets scoort het beste bij D66 en GroenLinks

Bijna alle partijen noemen de fiets in hun partijprogramma. Maar D66 en GroenLinks zetten het sterkst in op de fiets voor een betere bereikbaarheid, leefbaarheid en gezondheid en zijn duidelijk over de benodigde maatregelen.


NIEUWEGEIN

Campagne Nieuwegein Fietst van start met fotowedstrijd

Half februari heeft wethouder Peter Snoeren de aftrap gegeven van Nieuwegein fietst!. Dit nieuwe initiatief van Goedopweg in samenwerking met de gemeente Nieuwegein besteedt meer aandacht aan de fietsmogelijkheden in, naar en vanuit de stad.

Nieuwegein fietst! trapt af met een fotowedstrijd voor amateurs en professionals. “We dagen alle mensen die in Nieuwegein wonen of werken uit om hun eigen fietsverhaal in beeld te brengen”, aldus Snoeren. Voor de winnaars staat een originele Nieuwegein-fiets klaar. Daarnaast is er een extra prijs te winnen voor de beste fietsfoto van de Nieuwe Heemsteedsebrug. Meedoen met de fotowedstrijd kan tot 15 maart en is heel eenvoudig: upload een fietsfoto op de Facebook-pagina Nieuwegein fietst! of via Twitter (@ngeinfietst) of Instagram (@ngeinfietst) met de hashtag #nieuwegeinfietst. Meer informatie op www.nieuwegeinfietst.nl. Later in het voorjaar staat ook de opening van het Nieuwegeinse Fietsnet op het programma, het ‘metro’-bewegwijzeringssysteem dat in navolging van Houten in samenwerking met onze afdeling wordt ingevoerd.

Van de voorzitter

Voorjaar! Eindelijk weer lekker ontspannen een stukje fietsen

Deze periode staat het nieuws bol van competitie, van strijd. Een voorbeeld: Utrecht blijkt al jaren één van de meest competitieve (!) regio’s van Europa. Op die ranglijst stonden we vorige keer (2013) bovenaan en dit keer verloren we van Londen

Volgende week zijn de verkiezingen voor de Tweede Kamer. De strijd is in volle hevigheid losgebarsten. Van elk programma is de score bekend op het begrotingstekort, het aantal banen of het milieu. Als Fietsersbond maakten we ook lijstjes: van de partijen die het meeste geld uittrekken voor de fiets boter bij de vis/ en van het meest fietsvriendelijke verkiezingsprogramma meer fiets verkiezingsprogrammas.

Met de lente in aantocht, pakken steeds meer mensen de (race)fiets en verhevigt ook de strijd om de ruimte op het fietspad. En om een plekje in de Jaarbeursstalling bij het Centraal Station. Wie ’s morgens niet op tijd is, stalt op eigen risico buiten. We hebben de gemeente al verschillende keren gevraagd om toezicht en een hek om de stalling op het Westplein.

Gelukkig wordt het lekker weer. Ik raad u aan om de strijd te laten voor wat ze is en lekker een stukje te gaan fietsen. Want daar wordt een mens echt gelukkig van. waarom fietsen gelukkig maakt.

Peter van Bekkum