Nieuwsbrief Januari 2018

Fietsroute of sluiproute Utrecht-Houten?

De hoofdfietsroute vanuit het centrum van Utrecht naar Houten bevat een belangrijk knelpunt. De fietsroute loopt vanaf Lunetten door het buitengebied, over de Nieuwe Houtenseweg (gemeente Utrecht) en Oude Mereveldseweg (gemeente Houten) en verder via de Fortweg en Oud Wulfseweg. Op het traject is echter ook veel autoverkeer aanwezig, waarvan het merendeel sluipverkeer is. Ondanks de aanduiding als fietsweg en het bijbehorende rood asfalt zorgt de drukte en het gedrag van automobilisten voor hinderlijke en onveilige verkeerssituaties. Fietsers worden gedwongen om van het rode asfalt te gaan en over de kantstroken te rijden, auto’s rijden hard en halen in wanneer het feitelijk niet kan. Het credo ‘Auto te gast’ gaat hier in de praktijk vaak niet op.

De Fietsersbond afdeling Houten vraag al lange tijd aandacht voor de verkeerssituatie in het gebied tussen Utrecht en Houten. Sinds 2016 is ook vanuit afdeling Utrecht initiatief genomen richting beide gemeentes om het grootste knelpunt aan te passen: de Nieuwe Houtenseweg – Oude Mereveldseweg. In 2017 hebben we met de wethouder verkeer Lot van Hooijdonk gesproken. Dit gesprek heeft geresulteerd in een schouw met de verkeerskundige van de gemeente Utrecht. Tevens is er overleg geweest met de verkeerskundige van gemeente Houten. Uitkomst is een gezamenlijk vastgestelde lijst met concrete knelpunten en een toezegging van beide gemeentes om in januari 2018 een start te maken met een gedeelde analyse naar mogelijkheden voor een aanpassing van de verkeerssituatie. Wordt vervolgd….

Herinrichting maakt Ooster- en Westerkade minder aantrekkelijk voor fietsersDe gemeente heeft samen met bewoners en ondernemers een plan gemaakt voor de herinrichting van de Ooster- en Westerkade. Deze straten liggen tussen het nieuwe station Utrecht Vaartsche Rijn en het Ledig Erf en verbinden Nieuwegein en de Rivierenbuurt met de zuidpunt van het Centrum. Het doel van de herinrichting is om de straten aantrekkelijker te maken en voetgangers en fietsers meer ruimte te geven.

Het plan is openbaar gemaakt en we hebben de gemeente onze reactie gestuurd. In het plan is veel aandacht voor de fiets; net als wij denkt de gemeente dat het fietsverkeer hier nog gaat toenemen. Toch kiest de gemeente ervoor om klinkers te gebruiken voor deze hoofdfietsroute. Het argument daarvoor is dat doorgaande fietsers liever niet via de kades naar het centrum zouden moeten rijden, maar via de Bleekstraat en Albatrosstraat. Dat betekent dat fietsersmoeten omrijden en via onveilige 50km/u straten worden gestuurd. Wij vinden het onbegrijpelijk dat met de herinrichting fietsers van de meest aantrekkelijke en meest rechtstreekse route naar het centrum worden geweerd. Volgens ons spoort deze uitvoering niet met de doelstelling om ook fietsers meer ruimte te geven. We wachten de reactie van de gemeente af.

Betere inrichting voor de fiets bij winkelcentrum Overvecht

De verkeerssituatie en de openbare ruimte aan de kant van de Albert Heijn-XL van grootwinkelcentrum Overvecht wordt aangepakt. De gemeente maakt een ontwerp samen met bewoners en belanghebbenden. Namens de Fietsersbond levert Ad Tourné inbreng.

De toegang voor fietsers en het fietsparkeren moeten beter. Bij het eerste ontwerp waren we niet tevreden over de bedachte oplossingen voor de fiets. Fietsers zouden vanaf de Zamenhofdreef het winkelcentrum moeten bereiken via ‘shared-space’ wegvakken rondom de autoparkeerplaatsen. Door de vele parkeerbewegingen is dat op drukke momenten voor fietsers onoverzichtelijk en onveilig. Ook het aantal fietsparkeerplekken en hun plaatsing bij de toegangen van het winkelcentrum is onder de maat.

We hebben voorstellen voor verbetering gedaan. Autoparkeren en fietsroutes worden nu zo veel mogelijk ontvlochten en fietsparkeervakken komen dichter bij de toegangen naar de winkels. Met het projectteam van de gemeente wordt nog gepuzzeld over details. Het definitieve ontwerp zal er voor fietsers veel beter uitzien.

Dit is een eerste deelplan voor verbetering van de verkeerssituatie en openbare ruimte in het hele Winkelcentrumgebied. Ook de toegangen en het parkeren aan de andere zijden van het winkelcentrum worden in de toekomst aangepakt. Daarnaast moet er een veilige fietsroute komen (vrij van autoparkeerverkeer) door dit gebied langs de winkels aan de Seinedreef.

Fietsstraten ook buiten de bebouwde komHet fenomeen fietsstraat is geboren in stedelijk gebied, maar het concept heeft vleugels gekregen en heeft ook zijn intrede gedaan in het buitengebied. Soms met de aanduiding ‘fietsstraat’, soms als ‘fietsweg’, zonder dat duidelijk is wat het verschil is. We vinden het een lovenswaardig streven om ook in het landelijk gebied fietsers ruim baan te geven op druk befietste wegen waar autoverkeer van ondergeschikt belang is. Alleen ontbreekt daar nog grotendeels de ervaring over inrichting van fietsstraten.

Daarbij is er een storende omissie in de Nederlandse verkeersregelgeving. Volgens de wetgeving mag buiten de bebouwde kom op reguliere wegen 60 km/uur als laagste snelheidsbeperking worden ingesteld. Dat is een absurde snelheid op wegen waar de auto te gast is en waar deze volgend hoort te zijn aan de fietsers. Sommige gemeentes leggen deze regel naast zich neer, zoals in Bunnik op de Marsdijk of in Breukelen op de Laan van Gunterstein, waar wel borden met 30 km/uur zijn geplaatst. Het is echter de vraag of deze 30 km/uur zone daadwerkelijk gehandhaafd mag worden.

Feitelijk is de verkeersregelgeving t.a.v. fietsstraten verouderd; er is helemaal niet voorzien in fietsstraten buiten de bebouwde kom. Hoog tijd dat dit verandert! We willen dat er ook buiten de bebouwde kom fietsstraten kunnen worden ingericht met 30 km/u als maximumsnelheid.

Bouwen langs het Merwedekanaal – bruggen bouwen!De komende jaren worden er duizenden woningen bijgebouwd langs de westkant van het Merwedekanaal.

Bouwen in de stad is beter voor het fietsgebruik dan bijvoorbeeld bouwen in Rijnenburg – alles ligt hier immers op fietsafstand. Maar voor de nieuwe bewoners is het Merwedekanaal wel een fikse barrière. Je kunt op dit stuk van 2,5 kilometer alleen bij de Van Zijstweg, de Balijelaan, de Beneluxlaan en via een voetpaadje langs de A12 het water over. Omfietsen dus, en niet bepaald langs de fijnste verbindingen.

Voor veel nieuwe bewoners zullen bestemmingen als scholen of winkels aan de oostzijde van het kanaal liggen. We zijn daarom erg blij dat de gemeente meerdere bruggen over het kanaal wil maken. Er komt er één tussen de Balijelaan en de Van Zijstweg. Op het lange stuk tussen de Balijelaan en de Beneluxlaan zijn er drie gepland. Er is helaas weerstand van bewoners van woonboten die zullen moeten wijken voor deze bruggen. De roeiers willen geen extra palen in het water, dat is met een goed ontwerp te realiseren.

We hopen dat de gemeente voet bij stuk houdt en zorgt voor een goede fiets-ontsluiting over het kanaal heen. Zodat hét voordeel  van binnenstedelijk bouwen: een hoog fietsgebruik en een laag autogebruik, daadwerkelijk wordt gerealiseerd. Daar heeft de hele stad profijt van.

Raadsbrief MER en Ruimtelijke Agenda Merwedekanaalzone

De hekluchtpomp. Wat is dat?Utrecht helpt fietsers met mooie fietsstraten en prachtige stallingen bij het station. Ook als je onderweg je band lek rijdt of je hebt gewoon een beetje slappe bandjes, helpt de gemeente je om de spanning weer wat te verhogen. Als je een plaksetje bij je hebt, kun je op diverse plekken in de stad gratis je band weer oppompen.


Op 16 plekken in Utrecht (inclusief Vleuten-de Meern en Leidsche Rijn) staan “hekluchtpompen” (zie de kaart voor locaties).

Al een tijdje heeft Utrecht inclusief Vleuten en De Meern zogenaamde ‘hekluchtpompen’ staan bij bushaltes en haltes van de sneltram.
Het zijn fietsnietjes met daarin een fietspomp. Dit is nauwelijks bekend en ze zijn zo ontworpen dat je ze amper ziet. De foto is van een hekluchtpomp aan de Zamenhofdreef in Overvecht. De locaties zijn op de kaart ingetekend (bij benadering). Weet je ook andere openbaar toegankelijke pompen (bijvoorbeeld aan de buitengevel bij je fietswinkel), geef ze dan even aan ons door op utrecht@fietsersbond.nl, dan zetten we ze er bij.

Fietsersbond deelt wortels uit bij geplande kruising Laagravenseweg

Op maandag 15 januari deelden we met vier actieve leden van onze afdeling en buurafdeling Houten wortels uit ter hoogte van de Hornbach langs de Laagravenseweg. Want: wortel schieten bij het stoplicht, dat willen fietsers niet! Lees het verslag op https://www.ad.nl/utrecht/fietsersbond-deelt-wortels-uit-tegen-nieuwe-kruising-voor-laagravense-fietstunnel~a439c2c7/.

Maar met wortels uitdelen alleen kom je er niet. Onze actieve leden Frans Krens en Clarion Wegerif spraken verschillende keren in bij provincie Utrecht en gemeente Nieuwegein met als inzet veilige fietsroutes over en langs het Liesboschterrein. In het bestemmingsplan Ravenswade staat nu een vrijliggend tweerichtingenfietspad langs deze gevaarlijke weg gepland en dat is een hele verbetering. Maar voor fietsers tussen Nieuwegein en Houten wordt de situatie slechter, vandaar onze wortelactie. Op 8 februari spreken we nogmaals in bij de cie ROM in Nieuwegein en blijven pleiten voor een fietsroute zonder oponthoud. Teken (en deel) de petitie via https://doorfietsenoplaagravenseweg.petities.nl/

Van de voorzitter

Wat gaat 2018 ons brengen?
We zijn 2018 uitstekend begonnen met een gezellige en drukbezochte nieuwjaarsborrel. Samen met de wethouder, raadsleden en ambtenaren hebben we de start van het jaar gevierd in de Kargadoor. Jos Sluijsmans (www.Fietsdiensten.nl en het International Cargo Bike Festival) en Tobias Molenaar (www.defietskoerierutrecht.nl) verzorgden inspirerende presentaties over logistieke oplossingen op de fiets. De fiets biedt in uiteenlopende verschijningsvormen enorm veel mogelijkheden om pakjes en pakketjes te vervoeren in en door de stad!

Dit voorjaar strijden de politieke partijen weer om de gunst van de kiezers: op woensdag 21 maart zijn de gemeenteraadsverkiezingen. We hebben drie experts bereid gevonden om zitting te nemen in een onafhankelijke jury, die het meest fietsvriendelijke verkiezingsprogramma gaat selecteren. De jury bestaat uit Bas Hendriksen (voorzitter, adviseur/projectleider bij verkeerskundig adviesbureau Loendersloot Groep), Michiel Slütter (hoofdredacteur van de Vogelvrije Fietser) en Ilse Harms (verkeerspsycholoog). Begin maart reiken we de prijs uit aan de partij met het beste fietsprogramma. Datum, tijdstip en locatie maken we in de volgende nieuwsbrief bekend.

Ook in 2018 kunnen we je hulp goed gebruiken om de gemeente gevraagd en ongevraagd te adviseren. Heb je klachten over of ideeën voor het verbeteren van fietsvoorzieningen in de stad, neem dan even contact op via utrecht@fietsersbond.nl of 06 4430 4099.

Peter van Bekkum
Voorzitter