Reactie Fietsersbond IPvE

Park Paardenveld

Eerder, in maart 2023, hebben we onze ideeën voor het park op papier gezet. We hebben daarop een reactie van de gemeente ontvangen, waarin de gemeente toelicht dat geen van onze ideeën in de plannen opgenomen gaat worden. In het IPvE zien we inderdaad niets van onze inbreng terug. Dat vinden we teleurstellend.

Vanuit het gezichtspunt van fietsers hebben we voorgesteld om

  • een brug te bouwen over de Singel tussen de Daalsesingel, aansluitend op de Daalsetunnel, naar het park, een brug die vóór het dempen van de Singel ook bestond in de vorm van de Molenbrug; en
  • een fietsroute te maken vanaf deze brug langs de noordzijde van het park, aansluitend op de Nieuwekade.

De brug en fietsroute aan de rand van het park:

  • vormen voor fietsers een aantrekkelijk alternatief voor de onveilige Weerdsingel Westzijde,
  • bieden een aantrekkelijke fietsroute vanuit Lombok / Oog in Al / Leidsche Rijn als alternatief voor de Sijpesteijntunnel (extra urgent vanwege de voorgenomen afsluiting voor de herinrichting van de tunnel)
  • maken de aanleg van een brug nabij de Weerdsluis (waartegen veel verzet bestaat) minder noodzakelijk, om toch de Singel-fietsring aan de noordkant van de binnenstad te sluiten. Met de brug en fietsroute aan de noordrand van het park ontstaat een aantrekkelijke en veilige fietsverbinding tussen de Daalsesingel en de Weerdsingel Oostzijde.

De gemeente heeft onlangs een challenge uitgeschreven om ideeën op te halen voor het spreiden van fietsers over routes, met name gericht op het ontlasten van de binnenstadsas. De route via Daalsetunnel – Molenbrug – Park Paardenveld – Nieuwekade – Weerdsingel Oostzijde zou een grote bijdrage leveren aan het verminderen van de drukte op de binnenstadsas.

Door de fietsbrug en fietsroute in het park niet aan te leggen laat de gemeente een geweldige kans liggen op een eenvoudige, haalbare, relatief goedkope oplossing voor een veilige en aantrekkelijke fietsverbinding tussen de Daalsesingel en Weerdsingel Oostzijde. Dit zijn maatregelen die, bovendien, kunnen rekenen op draagvlak bij de tegenstanders van de bouw van een brug over de Weerdsluis en op draagvlak bij de bewoners van de Weerdsingel Westzijde. Hier ligt een kans om al op korte termijn de Singel-fietsring aan de noordkant van de binnenstad te sluiten. Als de gemeente deze kans niet grijpt, hoe lang gaat het dan nog duren voordat de Singel-fietsring op een andere manier wordt gesloten?

Als bijlage sturen we u nogmaals onze brief toe van maart 2023. We zien uit naar het reactiedocument.

Met vriendelijke groet,

Fietsersbond, Afdeling Utrecht

Peter van Bekkum

Voorzitter

Categorieën