Reactie Fietsersbond op het

ontwerp fietsroute Platolaan Padualaan

Vriendelijk dank voor het delen van het Ontwerptoelichting fietsroute Platolaan Padualaan. Wij hebben het ontwerp op 16 juni jl. samen bekeken. Zoals toen afgesproken bevestigen wij hiermee de besproken punten.

Algehele eerste indruk

De Fietsersbond is in zijn geheel tevreden met het aangeboden ontwerp dat een mooi resultaat is van de balanceeract tussen verschillende belangen op een relatief beperkte ruimte.

Maximale ruimte 3,5 meter

Op diverse plekken op de route, hoek Platolaan-Weg tot de Wetenschap en het traject tussen de Platolaan en de Wim Sonneveldlaan langs de Weg tot de Wetenschap, kan het fietspad niet breder zijn dan 3,5 meter. U heeft toegelicht dat 3,5 meter de maximale breedte is van de Luxilane-platen die op een deel van het traject zullen worden gebruikt. Het alternatief zouden de bekende stoeptegels zijn, dat vinden we in ieder geval geen goed idee.

De 3,5 meter beschouwen we als een absolute ondergrens. Aangezien onze verwachting is dat de fietser op dit traject door de verbeteringen van dit fietspad er per saldo op vooruit gaat, accepteren we deze.

Niveauverschillen

U heeft uitgelegd dat u echt een niveauverschil wenst tussen de ‘vluchtheuvel’ fietspad en stoep op de hoek van de Platolaan, juist om de voetganger te beschermen tegen al te korte of brede bochten van de fietser. Om die reden zal er ook niet worden gekozen voor een vergevingsgezinde rand. Wij hebben benadrukt dat de rand wel van dusdanige vormgeving en materiaal moet zijn dat die niet tot extra groot letsel leidt bij een val. Geen herhaling van de Neude.

Keuzemoment voorsorteren

In de nieuwe situatie moet de fietser op een gegeven moment voorsorteren voor de route over de noord- of de zuidkant van de Cicerolaan. U heeft toegelicht dat uit verkeerssimulaties is gebleken dat het eerder aanbieden van dit keuzemoment, dus komend vanuit de stad ruim voor de Cicerolaan, geen verbetering van de doorstroming liet zien.

Wim Sonneveldlaan

Omdat recent in de wijk betaald parkeren is ingevoerd verwacht u dat de verkeersdruk bij deze inrit af zal nemen. Voor fietsers is dat een verbetering. De Fietsersbond denkt dat de toename van groen zal zorgen voor een aangenamere fietsbeleving.

Viaduct

De weg is hier rechtgetrokken ten behoeve van de fietser. Wij kunnen wel huilen van geluk.

Kruispunt Sorbonnelaan

De Fietsersbond is heel gelukkig met de hier gekozen oplossing en met de bevestiging dat de opmerking over de VRI-inrichting uitsluitend ziet op het overig verkeer en niet op de fiets. Compliment voor de gedetailleerde en ruim opgezette voorranginrichting.

Fietspad en hulpdiensten

Dat de hulpdiensten ermee akkoord zijn gegaan om deze ruimte te delen met fietsers bewijst hoe hard en effectief de gemeente voor de fietser heeft gelobbyd, waarvoor dank. Wij hebben besproken dat de weg over de gehele breedte geen niveauverschillen zal kennen zodat fietsers deze optimaal kunnen benutten, en indien noodzakelijk, moeiteloos uit kunnen wijken.

Oversteek Padualaan

Wij begrijpen dat de wens van een breder fietspad hier botst met de bestaande inrichting van het landschap en de gebouwen.

Over het geheel zijn wij zeer tevreden over dit innovatieve ontwerp waarmee Utrecht qua fietsvoorzieningen weer een wereldprimeur heeft.

Met vriendelijke groet,

Fietsersbond afdeling Utrecht

Peter van Bekkum

Voorzitter

Categorieën