Reactie Fietsersbond

Plannen Niftarlakepark

In de inrichtingsvisie van het Niftarlakepark uit 2016 staat dat het gewenst is het fietsnetwerk in deze omgeving uit te breiden met een oversteek over de Vecht. We willen daarom vragen om in de plannen voor de uitbreiding van het Niftarlakepark aandacht te blijven besteden aan de gewenste uitbreiding van het fietsnetwerk.

We hebben kennisgenomen van de plannen voor het Nifterlakepark, aan de zuidoever van de Vecht tussen de De Muinck Keizerbrug en de Marnixbrug. U biedt de mogelijkheid om op het plan te reageren, daarom sturen we u bijgaand onze reactie.

Het is fijn dat dit braakliggende stukje wordt omgezet in een uitbreiding van het park, dat openbaar toegankelijk wordt.

In de inrichtingsvisie van het Niftarlakepark uit 2016 staat dat het gewenst is het fietsnetwerk in deze omgeving uit te breiden met een oversteek over de Vecht. We ondersteunen dat van harte, omdat de maaswijdte van het fietsnetwerk hier aanzienlijk groter is dan volgens de richtlijnen gewenst; de grote afstand tussen de beide hierboven al genoemde bruggen zorgt ervoor dat de Vecht door fietsers (en voetgangers) als een barrière wordt ervaren. Dit leidt tot relatief grote omrijafstanden voor fietsers.

We willen daarom vragen om in de plannen voor de uitbreiding van het Niftarlakepark aandacht te blijven besteden aan de gewenste uitbreiding van het fietsnetwerk. Concreet betekent dit dat we willen dat een toekomstige oeververbinding in het park of in de nabijheid van het park door deze ontwikkeling niet onmogelijk gemaakt wordt. We vragen om bij de verdere uitwerking van het plan voor het Park een heldere keuze te maken voor de ligging van het tracé van de fietsroute en fietsbrug over de Vecht.

De toekomstige oeververbinding dient aan beide zijden van de Vecht een fietsbare aanlanding te krijgen, dus geen traptredes. Zo zorgt u er voor dat de brug ook bruikbaar is voor mensen met rollators, invalidenkarren, driewielfietsen, handbikes en kinderwagens en dergelijke. We willen dat de brug verboden terrein wordt voor snor- en bromfietsen. We willen dat de fietsroute en de brug voldoende breedte krijgen om te voldoen aan de richtlijnen voor de verwachte drukte. De route sluit in de wijk Zuilen aan op de fietsroute naar Lage Weide, daarom verwachten wij dat een aanzienlijke stroom fietsers tussen Overvecht en Lage Weide de toekomstige brug dagelijks gaat gebruiken, mede door de maatregelen die door gemeente en ILW worden genomen om fietsen naar Lage Weide te stimuleren.
We zien met belangstelling uit naar uw reactie. Wanneer u hierover vragen heeft, kunt u contact opnemen met ondergetekende.

Vriendelijke groeten,

Fietsersbond afd Utrecht
Peter van Bekkum
voorzitter

Categorieën