P E R S B E R I C H T 11 oktober 2022 14:30 uur

Fietsersbond wil aanpak Daalsesingel

De Fietsersbond wil dat de Daalsesingel wordt opgeknapt. Het is nu een verkeersriool, het moet mooi en groen worden. Volgens de Fietsersbond kan dat door de verkeerslichten weg te halen en te vervangen door een voorrangskruising. Op andere plaatsen in de stad werkt dat goed. Als het daar toch te druk voor zou zijn, wil ze dat het verkeer wordt afgeknepen zodat het rustiger wordt. Dan worden ook de Weerdsingel westzijde en de Oudenoord rustiger. Een voorrangskruising vraagt (veel) minder ruimte voor auto’s dan een verkeerslicht. De flat die de gemeente in het Daalsepark moet bouwen, kan dan op de rijbaan van de Daalsetunnel worden gebouwd. Dan blijft het Daalsepark behouden. 

Het verschil in vogelvlucht

De Fietsersbond presenteert vanavond aan de gemeenteraad haar voorstel om de verkeerslichten te vervangen door een voorrangskruising.

De bond denkt dat ook met de huidige hoeveelheid auto’s een voorrangskruising mogelijk is. Een voorrangskruising heeft veel voordelen boven een verkeerslicht: er zijn geen voorsorteerstroken nodig waardoor er veel ruimte vrijkomt voor bomen. Bij kruisingen met verkeerslichten wordt altijd hard gereden. Daarom zijn ze niet veilig, ongelukken lopen veel slechter af dan bij voorrangskruisingen. Fietsers hoeven veel minder lang te wachten en rijden daardoor meer verspreid over het fietspad. Ze fietsen veel minder in de drukte en ook dat is veiliger. Er kan een extra oversteek over de Daalsetunnel worden gemaakt van de 1e Daalsedijk via het Daalseplein naar de Knipstraat. Dan kunnen fietsers zelfs de hele Daalsesingel en de drukke Amsterdamsestraatweg vermijden als ze dat willen. Zodra de bomen die op de Daalsesingel erbij komen groot genoeg zijn, ontstaat er een gesloten dak van boomkronen van het Daalsepark naar de Weerdsingel.

De gemeente heeft al naar het voorstel van de Fietsersbond gekeken en denkt dat het de komende jaren hier nog te druk is om een voorrangskruising aan te leggen. Er rijden erg veel fietsers waar auto’s voorrang aan moeten verlenen. Er kunnen rijtjes wachtende auto’s komen, die dan de fietsoversteek weer blokkeren. Het kan ook leiden tot kop-staartbotsingen. De Fietsersbond denkt dat dit alleen in de spits zal gebeuren. Dan is het weliswaar irritant, maar ze vinden het geen reden om de verkeerslichten te houden. Ze vinden het een reden om iets aan de hoeveelheid verkeer te doen. De gemeente denkt wel dat het op termijn rustig genoeg wordt om het verkeerslicht weg te halen.

Gemeente Utrecht wil in het Daalsepark een flat bouwen voor zo’n 60 woningen. Een deel van het park moet hiervoor worden gekapt, de rest raakt verstopt achter de flat. Daardoor wordt de Daalsesingel nog lelijker.

Door het verkeerslicht te vervangen door een voorrangskruising, kan al het verkeer naar de Daalsetunnel over de zuidelijke rijbaan. De hele noordelijke rijbaan komt vrij, zodat daar die flat kan worden gebouwd. Het Daalsepark kan dan blijven. Het is echt zonde om nu het park te kappen voor dat flatje, terwijl het zeker op termijn op de huidige verkeersruimte kan worden gebouwd. Wie wil dat de bomen in Amelisweerd worden gekapt voor een tijdelijk verkeersprobleem? Waarom zouden we dat hier dan wel doen?

Daalsesingel animatie reconstructie … ism. Van Daalsesingel naar Daalsebos

utrecht-nl_v4_CAMERA_Oblique_ORI
utrecht-nl_v4_CAMERA_Oblique_ALT

Beeldmateriaal: vizualism.nl

Categorieën