Persbericht: De Utrechtse politiek is fietsvriendelijk

Alle politieke partijen in Utrecht zijn voor de fiets! De top 5 is gelijk aan die van vier jaar geleden. De vakkundige jury oordeelt dat D66 het meest fietsvriendelijke verkiezingsprogramma heeft. Student & Starter krijgt de innovatieprijs.

GR2022 poster

PERSBERICHT

Alle politieke partijen in Utrecht zijn voor de fiets! De top 5 is gelijk aan die van vier jaar geleden. De vakkundige jury oordeelt dat D66 het meest fietsvriendelijke verkiezingsprogramma heeft. Student & Starter krijgt de innovatieprijs.

GR2022 prijs

Met de vergelijking geeft de fietsersbond geen stemadvies, maar je kunt bij je keuze voor een politieke partij de waardering voor de fiets natuurlijk wel laten meewegen. De jury keek naar de visie op de fiets in het programma en de manier waarop dat is uitgewerkt in concrete maatregelen.

Vijf partijen scoren goed en net als vier jaar geleden zijn dat D66, GroenLinks, Student en Starter, ChristenUnie en Partij voor de Dieren.

D66 heeft het meest fietsvriendelijke verkiezingsprogramma, omdat ze de beste fietsstad van de wereld wil blijven en de stad daarom zoveel mogelijk wil inrichten op de fiets. In het programma van D66 valt op dat er veel geïnvesteerd wordt in het fietsnetwerk: zowel in snelle en veilige routes in en door de stad als naar de omliggende gemeenten. De partij wil ook de top-9 nieuwe fietstunnels en bruggen (o.a. Demkabrug) zo snel mogelijk realiseren, wat zorgt voor het verminderen van barrières in het fietsnetwerk.

De top-5 partijen willen van Utrecht een 10-minuten stad maken waarin onderwijsinstellingen, cultuur, sport, groen en een OV-knoop altijd binnen 10 minuten lopen bereikt kan worden. Wat ook gewaardeerd wordt is dat D66 en een aantal andere partijen een circulaire fietsenbank willen inrichten: ieder kind heeft recht op een fiets en mensen die geen fiets kunnen betalen krijgen daarbij hulp van de gemeente.

Van GroenLinks waarderen we de samenhangende en volledige visie op stad en mobiliteit en de uitwerking daarvan in maatregelen. De ChristenUnie heeft veel van onze wensen in het verkiezingsprogramma opgenomen, waaronder een duidelijke scheiding van functies op het Domplein. In het programma van de Partij voor de Dieren sprak het idee ons aan om deelbakfietsen gratis beschikbaar te maken om vervoerarmoede te bestrijden. Een bijzonder goed idee in het programma van Student en Starter is de wens voor een veilig nachtfietsnetwerk, zodat je je ook ’s nachts veilig voelt op de fiets. Vanwege dit uitstekende idee krijgt Student & Starter dit jaar de creativiteitsprijs.

Opvallend in de beoordeling is dat CDA en Stadsbelang slechter scoren dan 4 jaar geleden, terwijl de PvdA en de VVD het nu juist beter doen dan toen. Wat ook opvalt is dat alle partijen zich expliciet uitspreken voor de fiets! De fiets overstijgt de lokale politiek.

Vier jaar geleden vormden de top-3 van meest fietsvriendelijke partijen samen het nieuwe stadsbestuur. We hopen dat ook deze keer het college samengesteld kan worden uit de top-5 partijen. De keuze is nu aan u, de kiezer!

Categorieën