reactie op plannen Zuilense Vecht

Betreft: reactie op plannen Zuilense Vecht.
Contact: Peter van Bekkum, [email protected], Ria Glas, [email protected],

Utrecht, 9 december 2020

Geachte mevrouw ’t Lam,

We hebben de plannen voor de Zuilense Vecht beoordeeld voor wat betreft de inzet op de fiets.
We maken hierbij geen onderscheid tussen het algemene IPVE en de beide SPVE’s. Het is niet duidelijk wat het onderscheid tussen deze planonderdelen is. Onze reactie past niet in 1.000 karakters, daarom ontvangt u hem per post.

Fijn dat er rekening wordt gehouden met de nog aan te leggen Anton Geesinkbrug naar Lage Weide. Nú is het nog mogelijk om te zorgen voor een fietsbare helling, er zal daarom uit een van beide aanlandingsopties een keus gemaakt moeten worden. Zonder fietsbare helling is het geen fietsbrug te noemen. De fietsberaad-brochure over goede hellingen is hier te vinden: https://www.fietsberaad.nl/Kennisbank/De-X-factor-van-een-fietsvriendelijke-helling. Bij een fietsbare helling kunnen ook elektrische rolstoelen en scootmobielen van de brug gebruik maken.

De fietsroute via de Zuilense laan naar de Anton Geesinkbrug takt aan op alle belangrijke noord-zuidroutes: het Lint (en daarmee Op Buuren en Maarssen), de Burgemeester Norbruislaan, de Daalseweg en de oostelijke Vechtoever door de brug bij Oud Zuilen. Via de Slotlaan en het Kerkhoflaantje is de Groeneweg (en daarmee Overvecht en de Maarsseveense plassen) bereikbaar. Daardoor wordt deze belangrijke brug goed bereikbaar. De verbinding met Leidsche Rijn wordt daardoor ook veel beter voor veel bewoners van Overvecht, Zuilen en Maarssen. Andersom kunnen mensen uit Leidsche Rijn dit recreatieve gebied en allerlei bestemmingen zoals Overvecht makkelijker bereiken.

De enige noord-zuidroute die níet goed aangesloten is op deze brug, is de Amsterdamsestraatweg. Hier zou toevoegen van een trap met fietsgoot en buggybaan van- en naar de brug zeer wenselijk zijn.

Fijn dat de kruising van het Lint met de Zuilense laan voldoende aandacht krijgt. Het is immers te verwachten dat de fietsbrug ook door vrachtfietsen gebruikt zal worden en het Lint zal druk worden.

Het Lint dwars door het plan is een prima idee! In Leidsche Rijn werkt het uitstekend. Fijn dat hij aansluit op de brug over de Vecht in Opbuuren.

Voor het Lint wordt hier een breedte van 5 m voorzien: 3 m fietspad en 2 m voetpad. In Leidsche Rijn is het 6 meter. Omdat er veel aan skaten wordt gedaan is de 6 m in Leidsche Rijn niets te breed op de wat drukkere dagen. Ook blijken gezinnen het plezierig te vinden om met de hele familie naast elkaar te lopen en het is fantastisch als dat zonder hinder kan. Kinderen die leren fietsen, groepjes hardlopers, een hardloper-met-fietsende-coach, hondenuitlaters, veel groepjes hebben graag wat ruimte. De snelheidsverschillen en daardoor het aantal inhaalbeweging vraagt ook om voldoende ruimte. Mogelijk is een grotere breedte dan 5 m beter.

De tijden waarop gerecreëerd wordt zijn anders dan de tijden voor spitsverkeer. Utilitaire fietsers en recreanten blijken elkaar niet in de weg te zitten.

Een rijloper voor de sportparkweg van 6 m breed is te breed voor een 30 km/uur weg. Bovendien ligt er nog een schrikstrook van 95 cm tussen de parkeerstrook en de rijloper. Er zullen fikse snelheidsremmende maatregelen op nodig zijn. Bij een rijbaan van 5,5 m kan een auto precies tussen twee elkaar tegemoetkomende fietsers door. Een schrikstrook van 0,5 m is voldoende, een bredere strook zal door een deel van het autoverkeer worden geïnterpreteerd als “fietsstrook”. Fietsers worden door die automobilisten dan rakelings gepasseerd omdat ze “op hun strookje moeten blijven”. Dat is zeer ongewenst. We verzoeken u deze wegbreedte nog eens te beoordelen.

Met vriendelijke groet,
Peter van Bekkum
Voorzitter Fietsersbond afdeling Utrecht

i/o R. Glas

Categorieën