Reactie actualisatie SPVE De Wetering

wetering

Als Fietsersbond vinden we het fijn dat het SPVE wordt geactualiseerd. De fietsambities van de gemeente Utrecht zijn sinds 2002 flink toegenomen. Dat dient ook zijn weerslag te krijgen in het SPVE van de Wetering. Voor de fiets vinden we de volgende verbeteringen aan het SPVE noodzakelijk.

De eenrichtingsfietspaden in het plan zijn 2,10 m breed. De minimumbreedte voor een fietspad volgens de CROW richtlijn is 2,00 m, mits er aan de linkerzijde een overrijdbare strook van 0,5 m is, zodat fietsers elkaar kunnen passeren. Als die strook er niet is, dienen de fietspaden minstens 2,5 m breed te zijn. De fietspaden langs de Hertogswetering moeten daarom worden verbreed tot 2,5 m. Zeker gezien de toenemende verschillen in snelheid en formaat van fietsen (toenemende aantallen e-bikes, bakfietsen, fietskoeriers en vrachtfietsen) is de officiële minimummaat al echt aan de superlage kant. 2,1 m breed kan echt niet.

Het fietspad langs de Hertogswetering/The Wall zal max 2,5 m breed worden, veel meer ruimte is er niet. Daardoor zullen sommige brede fietsen (driewielers, vrachtfietsen) van de rijbaan gebruik moeten maken. De maximumsnelheid van deze weg moet 30 km/uur worden.Dat geldt ook voor de Proostwetering. Het is volgens SRSRSB geen hoofd-auto-ontsluiting, daarom kan de maximumsnelheid worden verlaagd. Er rijdt geen bus, dus om een lagere snelheid te bereiken kunnen drempels worden toegepast.

The Wall is een belangrijke bestemming om inkopen te doen, onder meer voor inwoners uit Leidsche Rijn. Veel bezoekers kunnen daarom prima met de fiets komen en zullen dat ook doen. Bij de entrees van de winkels moeten daarom oversteekplaatsen worden gemaakt, zodat fietsers van het fietspad de entree kunnen bereiken en vice versa. Bij het lezen van het SPVE vragen wij ons af: hoe moet een fietser van het rechterfietspad bij de winkels komen? De huidige situatie lokt spookfietsen uit (fietsen aan de verkeerde kant van de weg) op de toch al veel te smalle fietspaden.

Bij wegen met een tweerichtingsfietspad moeten ook fietsoversteken worden gemaakt, ter hoogte van de inritten van bedrijven aan de overzijde van de weg. Zodat medewerkers, bezoekers en fietskoeriers van alle bedrijven op de fiets het bedrijf kunnen bereiken.

Bij alle bedrijven moeten voldoende overdekte fietsenstallingen met aanbindmogelijkheid voor personeel en bezoekers beschikbaar zijn. Wij zien ze niet in de plannen, ze moeten worden toegevoegd.

Alle wegen zonder fietspad, zoals de Woudwetering en Middenwetering, dienen een maximumsnelheid te hebben van 30 km/uur, die wordt afgedwongen met snelheidsremmende maatregelen.

De fietspaden moeten geasfalteerd zijn. Asfalt rijdt veel comfortabeler dan klinkers en asfalt bevriest minder snel. En als asfalt bevriest, is dat duidelijk te zien. Bij klinkers is dat niet het geval. De paden waar nu klinkers liggen dienen alsnog asfalt te krijgen. Ook de stukjes bij de verkeerslichten.

Het Lage Weide viaduct heeft een fietsafrit naar de Proostwetering nodig. De route die fietsers zonder zo’n afrit moeten rijden is veel te lang. Als een afrit niet kan, moet er ten minste een trap met fietsgoot/buggybaan komen. Ook is op de plek waar de afrit aanlandt op de Proostwetering, een oversteekplaats over de Proostwetering nodig. Heel veel fietsers fietsen vanaf dit huidige “olifantenpad” naar de Krommewetering. Tot de Krommewetering, voor het crematorium langs, is daarom een tweerichtingsfietspad noodzakelijk. Dat is eventueel te realiseren door voet- en fietspad à niveau te maken en samen te asfalteren. Zo’n gezamenlijk pad dient minstens 3,5 m breed te zijn.

Categorieën