Fietsstraat Cicerolaan van de baan

cicerolaan

Oktober vorig jaar berichtten wij over het plan van de gemeente om de Cicerolaan in te richten als Fietsstraat teneinde het drukke kruispunt Platolaan – Weg tot de Wetenschap te ontlasten. Dit stuitte op verzet vanuit de buurt. Gevolgd door een emotionele petitie over het gevaar van de tram toen deze eenmaal ging rijden en wantrouwen jegens het bureau dat het verkennende onderzoek had uitgevoerd. Een jaar later (Corona-vertraging) ligt er een voorstel voor een alternatieve route in de vorm van een verbeterd fietspad langs de noordkant van de Weg tot de Wetenschap met een logische aansluiting op de Sorbonnelaan (variant 7).
Inspirerend was dat de bewoners van de Platolaan en Cicerolaan niet alleen in verzet gingen maar zelf ook met ideeën voor alternatieve oplossingen kwamen. Van éénrichtingsverkeer voor auto’s op de Platolaan tot een prachtig uitgewerkt ontwerp voor een FietsWeg tot de Wetenschap. Van die laatste optie ging ons fietsershart sneller kloppen. Tegelijkertijd beseffen we dat de auto-intensiteit op de Weg tot de Wetenschap nu nog te hoog is om dat te kunnen realiseren. Maar op termijn, als de auto-intensiteit een stuk lager ligt, zou een dergelijk plan uitstekend in de groene ambities van het USP kunnen passen.

Categorieën