Verkeersstudie Noordwest

of hoe een groot probleem eenvoudig op te lossen is

De reden voor de studie

In Noordwest (Zuilen, Oog in Al, Lombok en Pijlsweerd) zijn veel verkeersproblemen. De Gemeente heeft een studie laten doen naar manieren om dat allemaal op te lossen.

  • de Amsterdamsestraatweg is erg druk en er gebeuren enorm veel ongevallen. De huidige hoeveelheid auto’s vraagt zoveel ruimte, dat er maar marginaal aan de weginrichting te sleutelen valt;
  • er rijdt te veel verkeer over de Weerdsingel. Slecht voor de luchtkwaliteit en gevaarlijk als je over de fietsstrook naar de Monicabrug toe fietst;
  • het Westplein moet deels bebouwd worden, maar dat kan wegens geluidshinder alleen als er niet meer dan 15.000 auto’s per dag rijden. Nu zijn het er veel meer;
  • de Lessinglaan is al jaren hartstikke druk. Het verkeer bij de oversteek naar de Dafne Schippersbrug staat vaak vast, waardoor fietsers soms meer dan 2 minuten voor een rood licht staan te wachten;
  • de Votulast-route (Kaatstraat – Adelaarstraat – Pieter Nieuwlandstraat) dreigt onder de verkeersdruk te bezwijken. Kortom, er moet iets gebeuren willen we Noordwest leefbaar en bereikbaar houden.

Hier is de complete studie te vinden een kleine leestip! De toelichting is het meest leesbaar.

Losse maatregelen werken niet

Als eerste zijn allerlei losse maatregelen in het verkeersmodel getest. Niet verbazingwekkend bleken die stuk voor stuk te zorgen voor een waterbedeffect. Het verkeer schuift gewoon een paar straten op, het probleem verplaatst zich alleen maar. Daarna zijn een aantal combinaties van maatregelen getest.

Een combinatie van maatregelen werkt wel

Eureka! Er is één combinatie gevonden (scenario 3) die ALLE verkeersproblemen oplost. Met deze combinatie wordt Noordwest in feite opgedeeld in een aantal segmenten, waardoor doorgaand verkeer door de wijk onmogelijk wordt. Alle delen zijn bereikbaar vanaf de snelwegen, maar je kunt niet meer vanaf de A28 door de wijken heen naar de A2/A12 rijden. En passant wordt de helft van de geluidsknelpunten opgelost. De Amsterdamsestraatweg kan een fietsstraat worden.

Zoiets lukt natuurlijk niet met een vriendelijk bordje of mensen alsjeblieft hier niet willen rijden. Er zijn drastische maatregelen nodig: een knip op de Amsterdamsestraatweg (ter hoogte van het spoor), een afslagverbod bij de Monicabrug, zodat je niet van de Weerdsingel naar de Oudenoord kunt met de auto (en andersom) en een afslagverbod bij het Thomas à Kempisplantsoen. Vanaf de Majellaknoop kun je dan alleen naar de Gele brug, niet naar de Cartesiusweg (en andersom).

Autoverkeer gaat vooral via de snelwegen rijden. Alleen de Tolsteegsingel, Ledig Erf en de Albatrosstraat worden wat drukker, verder neemt het verkeer alleen toe op wegen waar vrijliggende fietspaden zijn.

De hele noordwesthoek van de stad wordt rustiger en kan weer schonere lucht inademen. (Op dit moment gaan we gemiddeld 11 maanden eerder dood door luchtvervuiling).

Vervolgstudies. En een oproep!

Er gaan nog allerlei studies van start over deze ingrepen. Dit voorjaar start nog een “participatietraject” waarbij iedereen zijn zegje erover mag doen. Wij zullen ongetwijfeld ook aangeven wat dit verder voor fietsers betekent. Wil je meedenken en schrijven aan die reactie? Stuur even een mailtje aan fietsria@hotmail.nl

image (11)
image (14)

Dit voorstel lost zelfs meer op dan waar de Gemeente Utrecht om vroeg

De studie noemt veel voordelen van scenario 3, maar vergeet er nog een flink aantal.

Om te beginnen kunnen er enorm veel verkeerslichten weg. Zie plaatje. Want voorrangskruisingen zijn veiliger dan verkeerslichten (dat is uitgezocht door een wetenschappelijke verkeersveiligheidsclub, de SWOV, zie pagina )

image (13)

Is dat echt zo? Ja, echt wel. In Vleuten ligt een drukke voorrangskruising. Hij is veel drukker dan heel wat kruisingen met verkeerslicht in Utrecht. Zou je hier een verkeerslicht neer willen zetten?

image (15)

Dat betekent ook dat alle voorsorteer- en opstelstroken weg kunnen. Hier is in de kruising Paardenveld ingetekend hoeveel oppervlak dat is.

De gemeente is van plan om in het Daalsepark een flatje te bouwen, daarvoor moeten een aantal bomen gekapt. Misschien kan dat flatje wel op één van de rijbanen naar de Daalsetunnel. Zoveel ruimte blijft er over. Stel dat hier maar twee rijstroken nodig zijn in plaats van de huidige ruimte voor wachtende auto’s:

Kijk eens rond bij de Monicabrug naar de enorme plak asfalt. Stel dat hier bomen zouden verrijzen… what a wonderful world it would be.

Bij het kruispunt van Vleutenseweg, Daalsetunnel en Westplein  zou een rotonde (met fietsers in de voorrang) erg fijn zijn. Voor het OV is dat minder leuk, dat moet dan op fietsers wachten. In Delft heeft men daar wat op gevonden, op het Delflandplein rijdt de bus (en de tram!) dwars over de rotonde. Als er OV aankomt wordt al het verkeer even stilgezet. Zodra het OV weg is, kan iedereen weer de gewone rotonderegels volgen. En het hele Delflandplein is kleiner dan de bestaande plak asfalt bij dit kruispunt

Categorieën