(fiets-) Ria Glas geridderd!

“Het heeft Zijne Majesteit Koning Willem Alexander behaagd om u, mevrouw Ria Glas, te benoemen tot Lid in de orde van Oranje Nassau”. Die prachtige tekst sprak burgemeester Jan van Zanen vanmorgen uit in de Stadsschouwburg tijdens de zogenaamde Lintjesregen. Vervolgens speldde hij ‘onze’ Ria de bijbehorende versierselen op en feliciteerde haar.

Van harte sluiten we ons als afdeling Utrecht van de Fietsersbond aan bij die gelukwens: Ria, van harte gefeliciteerd! We zijn heel erg blij en apetrots dat je op deze manier wordt beloond voor het vele vrijwilligerswerk dat je al jarenlang met hart en ziel doet.

Ria is al meer dan 20 jaar actief voor de Fietsersbond. Velen kennen Ria als ‘fietsria’, dat is zowel haar mailadres als haar twitter alias. Ze heeft veel contact met raadsleden en wethouders en ze kent alle ambtenaren van de afdeling Verkeer en Vervoer. Belangrijker nog is dat alle ambtenaren háár kennen en enkelen haar soms scherpe tong vrezen.

Ze heeft een eindeloze energie om richtijnen voor het plaatsen van paaltjes uit te leggen, om te laten zien waarom een stoplicht op een bepaalde kruising echt weggehaald kan worden en ze kent de voor fietsers benodige breedtes van straten en fietspaden uit haar hoofd. We hopen van harte dat de fietsers in de stad nog heel lang de vruchten mogen plukken van haar kennis en inzicht in wat echt fietsvriendelijke voorzieningen zijn.

Fietsersbond afdeling Utrecht

Peter van Bekkum
Voorzitter

Categorieën