Herinrichting Amsterdamsestraatweg een stap verder

Al jarenlang worden er plannen gemaakt voor nieuwe inrichting van de Amsterdamsestraatweg. Het College heeft onlangs het plan vastgesteld, op 7 juli jl.. Het gaat ervan uit dat de entrees bij Paardenveld en de Marnixlaan bijzonder worden ingericht, zodat daar de snelheid van het verkeer wordt verlaagd. Ook komen er nog drie pleintjes op deze twee kilometer lange weg.

In eerdere plannen was er sprake van dat de 20.000 fietsers op de rijbaan moesten gaan rijden, tussen de 11.000 auto’s en de bussen in. Dat plan werd gelukkig gauw afgeblazen. Het idee om dat alleen op de pleintjes te doen werd na advies van de  SWOV (Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid) ook ingetrokken. We houden gelukkig vrijliggende fietspaden op veilige afstand van de autorijbaan. In het nieuwe plan worden ze ook breder. Probleem is nog het geld:er is nu alleen geld om de pleintjes en entrees in te richten, voor het overige is nog 5 miljoen euro nodig.

Zorgelijk is het afslaande verkeer op de pleintjes. Omdat de fietspaden daar erg dicht langs de rijbaan komen, zitten fietsers daar in de dode hoek van de auto’s. Verkeerswerkgroep Ondiep heeft daarvoor een oplossing ontworpen: “Wisselspoor”. Het eenrichtingsverkeer in de zijstraten wordt daarbij zó georganiseerd dat bijna al het verkeer naar de pleintjes toe rijdt. Zodoende is er geen afslaand verkeer op de pleintjes en dat maakt het veel veiliger. We hopen gauw met de gemeente in gesprek te kunnen over de details van de pleintjes en deze “Wisselspoor” variant!

 

Categorieën