Ambities Utrechtse wijken worden nu opgesteld door wijkbureaus!

Eens in de vier jaar schrijven alle tien de Utrechtse wijken hun “wijkambities” voor de komende vier jaar op. Daarin kunnen sociale wensen zitten (samenhang, leefbaarheid), maar ook fysieke, zoals voorzieningen of infrastructuur. Niet geheel toevallig worden die wijkambities opgesteld door de wijkbureaus, nèt voor de gemeenteraadsverkiezingen. In het nieuwe college kunnen daar dan afspraken over worden gemaakt. Alle wijken hebben weer een andere procedure om de ambities op te stellen, maar de bewoners worden er overal bij betrokken, want “Utrecht maken we samen”.
Bij iedere wijk heeft een actief lid geprobeerd de “fietsdingen” uit die wijk onder de aandacht te brengen.
Als ze klaar zijn, komen de wijkambities van alle wijken hier te staan: participatie/wijkambities-en-wijkactieprogrammas

Categorieën