De westelijke stadsboulevard, doe het FRIS!

Westelijke stadsboulevard en Fietsersbond Utrecht

Westelijke stadsboulevard – Wat was onze inbreng?

In de nieuwsbrief van juni werd gemeld dat de inspraak voor de westelijke stadsboulevard van start ging. Inmiddels hebben wij onze inspraakreactie aan de gemeente gezonden.
De hamvraag was natuurlijk: is het goed voor fietsers als de Thomas à Kempisweg autovrij wordt (een FRIS alternatief) en al het verkeer langs de Vleutenseweg en het Thomas à Kempisplantsoen wordt geleid? De wachttijd voor fietsers zou gemiddeld met 29% dalen. Maar we wilden dat per oversteek zien, omdat we in de fiets-telweekgegevens kunnen zien dat lang niet alle oversteken even druk zijn. De gemeente heeft ons die gegevens gegeven.
In de gemeentelijke variant blijken fietsers bij nagenoeg alle oversteken een cyclustijd van 100 seconden te krijgen. In de FRIS-variant verdwijnen er twee oversteken en daalt de cyclustijd naar 81 seconden. Bij die korte cyclustijd kunnen fietsers 2* groen per cyclus krijgen zonder dat het autoverkeer vastloopt. Dan kun je als fietser echt vliegensvlug over de Majellaknoop heen! Als je bij alle oversteken een keer maximaal zou wachten, ben je in de gemeentelijke variant 664 seconden kwijt (min de groentijd voor fietsers – 8 seconden?) en in FRIS met 2* groen slechts 188! We zijn daarom zeer enthousiast over dat FRIS alternatief. Zie http://www.eenfrisalternatief.nl/  Inmiddels is er ook al een raadsinformatieavond geweest, hier kun je onze inbreng zien.

 

Categorieën