Nieuwsbrief juli

Nieuwsbrief Fietsersbond afdeling Utrecht – juli 2017
Fietsnieuws uit Utrecht:
Utrecht stijgt naar 2e plek in ranglijst wereldfietsstad
Fietsverbinding Zeist – Uithof USP
Fietsen langs de Noordelijke Randweg
Kan de fietsersbond afdeling Utrecht blijven bestaan?
Mijn laatste nieuwsbriefFietsnieuws uit Nieuwegein:  
Fietsnet Nieuwegein krijgt vorm

Van de voorzitter


UTRECHT

Utrecht stijgt naar 2e plek in ranglijst wereldfietsstad
Sinds 2011 beoordeelt Copenhagenize Design Company steden uit de hele wereld op fietsvriendelijkheid. Gekeken wordt naar infrastructuur en fietsparkeervoorzieningen, fietscultuur, aandeel van de fiets in alle verplaatsingen, deelfietsprogramma’s, beleving van veiligheid, politiek klimaat, sociale acceptatie, de rol van de fiets in stedelijke planning en de invloed van NGO’s op het fietsbeleid. Kopenhagen eindigde in 2015 en 2017 op de eerst plek. Utrecht steeg dit jaar van plaats 3 (2015) naar plaats 2 en daarmee streefden we Amsterdam voorbij.

Utrecht wordt geroemd door de jury omdat ze niet op haar lauweren rust, maar serieus investeert in verbeteringen. Ze geeft als voorbeelden: de unieke Dafne Schippersbrug, de 12.000 nieuwe stallingsplekken op het stationsplein Oost, de langste fietsstraat van het land (6 km door Leidsche Rijn vanaf Harmelen tot park Voorn) en innovaties zoals de Flo op de Amsterdamsestraatweg. Als suggestie voor verbetering noemt de jury meer uniformiteit in fietsinfrastructuur.

We feliciteren de gemeente van harte met deze prestatie en we gaan er vanuit dat ze de aanbevelingen uit het jury rapport ter harte neemt.

Fietsverbinding Zeist – Uithof USP
Bij de provincie sudderen al jaren plannen voor een betere fietsverbinding tussen de Uithof (nu Utrecht Science Park, USP) en Zeist. Er zijn verschillende varianten genoemd en haalbaarheidsonderzoeken uitgevoerd. Afgelopen voorjaar is opnieuw een variantenstudie uitgevoerd. Omdat de provincie trekker is van het project, is het Utrechts Fietsoverleg (UFO) het aanspreekpunt vanuit de Fietsersbond.UFO werkt eraan om de betrokken afdelingen De Bilt, Zeist en Utrecht-stad op één lijn te houden. Dat lukt helaas niet altijd, getuige twee nieuwsberichten in het AD. Op 5 mei meldde het AD op basis van een bericht van de provincie dat eind dit jaar een nieuwe fietsverbinding gerealiseerd zou worden. Dit bericht bleek achteraf niet te kloppen, maar het artikel deed bij de afdeling  Zeist van de fietsersbond veel stof opwaaien.  De afdeling zette als reactie in de krantdat zij een nieuwe verbinding niet ziet zitten vanwege de aantasting van de natuur.

Als afdeling Utrecht zijn wij een andere mening toegedaan. Wij willen de fietsers van en naar de Uithof optimaal faciliteren, vanuit alle windrichtingen. Samen met UFO zijn we benieuwd naar de resultaten van de variantenstudie. UFO heeft bij de provincie aangedrongen op inzage in het rapport, om met de betrokken afdelingen een gezamenlijk standpunt te kunnen formuleren.

Fietsen langs de Noordelijke Randweg
De gemeente gaat de Noordelijke Randweg Utrecht (NRU) vernieuwen zodat het autoverkeer daar beter doorstroomt. De bedoeling is dat het verkeer via rotondes bij de Franciscus-, Einstein- en Darwindreef de NRU op- en af kan. Die rotondes liggen op straatniveau. Het doorgaande verkeer op de NRU gaat met een viaduct over de rotonde heen of via een onderdoorgang eronderdoor.

De gemeente heeft nu het voorkeurstracee en de inpassing van fietsinfrastructuur langs en kruisend over de NRU gepresenteerd.  Wij kunnen op hoofdlijnen instemmen met het voorkeurstracee voor de fiets zoals nu uitgewerkt. Toch zijn er wel degelijk punten die voor de fiets niet optimaal uitpakken. De hele fietsroute langs de NRU levert in op gestrektheid, ofwel het zonder belemmeringen en bochten vlot kunnen doorfietsen. Gezien het karakter van ‘doorfietsroute’ zien we dit als een verlies. De oversteken over Einsteindreef en Moldaudreef blijven in het ontwerp knelpunten. De Einsteindreef is de drukste route voor auto’s vanuit Overvecht naar de NRU. We verwachten dat verkeerslichten (met toenemend autoverkeer op Einsteindreef) voor de fiets slecht uitpakken. Voor deze oversteek willen wij daarom een ongelijkvloerse onbelemmerde oversteek. Dat betekent een tunneltje of onderdoorgang.  De Moldaudreef is minder druk, voorlopig is daar daarom geen verkeerslicht gepland. Mocht dat toch nodig zijn, dan willen we ook hier een ongelijkvloerse kruising.

Wat ons betreft is nog niet voldoende uitgewerkt hoe fietsers de Noordelijke Randweg moeten oversteken bij het Ghandi -en Dunantplein. Hoe pakt dat uit voor de veiligheid (overzicht, risico’s van afdekken) als fietsers en voetgangers het autoverkeer op het plein kruisen? Over deze punten blijven we in gesprek met de gemeente.

Kan de fietsersbond afdeling Utrecht blijven bestaan?
Het tekort aan actieve vrijwilligers wordt nu echt nijpend. Na de kerstvakantie hebben we nog maar één bestuurslid. Onze penningmeester vertrekt in de zomer naar Australië en ons bestuurslid communicatie kan de werkzaamheden niet langer combineren met zijn gezin. Een vervelende samenloop van omstandigheden waardoor het erg lastig wordt om de afdeling goed voort te zetten.Vind je het belangrijk dat de Fietsersbond in Utrecht vertegenwoordigd is? En heb je ongeveer twee uur per week over om in te zetten voor fietsers in Utrecht? Dan ben jij degene die we zoeken.
We zijn specifiek op zoek naar een penningmeester, een secretaris, een coördinator communicatie, een redacteur voor de nieuwsbrief en een contentbeheerder voor de website. Wil je gewoon een tijdje meelopen dan kan dat ook. Kom dan naar ons afdelingsoverleg. Tijdens dit overleg bespreken we de situatie van fietsers in de stad Utrecht. We kijken bijvoorbeeld hoe fietsers beter ingepast kunnen worden in verkeersprojecten en bespreken waar bestaande situaties verbeterd kunnen worden. Ons eerste afdelingsoverleg na de vakantie is op 13 september, Milieucentrum Utrecht, Oude Gracht 60. Voor meer informatie kun je mailen met Peter van Bekkum voorzitter@fietsersbondutrecht.nl
Mijn laatste nieuwsbrief
Om maar meteen met de deur in huis te vallen; dit is mijn laatste nieuwsbrief. Sinds september 2013 ben ik als redacteur en later als eindredacteur betrokken bij de nieuwsbrief van de Fietsersbond in Utrecht. Ik heb dit werk altijd met veel plezier gedaan, maar het is tijd om mij in te zetten voor andere organisaties.Hierbij wil ik iedereen bedanken die heeft bijgedragen aan de nieuwsbrief. Gelukkig is het maken van deze nieuwsbrief geen ‘one-man-show’. De onderwerpen voor de nieuwsbrief worden besproken in het afdelingsoverleg. Verschillende mensen schrijven de stukjes en leveren foto’s aan. Ik heb de stukjes steeds geredigeerd, verduidelijking gevraagd en ze in Mailchimp gezet om te verzenden. Ik hoop dat de nieuwsbrief lezenswaardig en interessant is geweest.

Ik heb als eindredacteur helaas geen directe opvolger, het werk wordt tijdelijk waargenomen door een actieve vrijwilliger. Ik zou het heel fijn vinden om te horen dat een nieuwe redacteur gevonden is, dus als je tijd en zin hebt om het te doen, dan hoor ik dat graag. Dat kun je doen met een reply op deze nieuwsbrief.

Loes Vegter.


NIEUWEGEIN

Fietsnet Nieuwegein krijgt vorm
Nieuwegein krijgt deze zomer kleur met het fietsbewegwijzeringssysteem Fietsnet! Zaterdag 17 juni plakten de Nieuwegeinse activo’s aangevuld met gemeenteraadsleden van CDA en PvdA de eerste stickers op lantaarnpalen. De komende weken nemen anderen het stokje over en gaan ook van GroenLinks en D66 plakkers aan de slag zodat de negen routes in augustus helemaal gemarkeerd zijn. Ook staan op elk knooppunt dan borden met de routes. Bekijk de kaart met routes.

Van de voorzitter

Zijwieltjes en helmpjes
Als ouder je kind leren fietsen gaat niet vanzelf. Ik heb dat zelf een aantal jaren geleden mogen ervaren en van de lente tot de herfst zie ik bij mij in de wijk ouders met gebogen ruggen rennen achter wild slingerende kinderfietsjes. Soms met helmpjes, soms met zijwieltjes. En over beide veiligheidsmiddelen wil ik het even hebben.

Helmpjes helpen om de schade aan je hoofd te beperken, als je op je hoofd valt. Maar dan moet het helmpje wel goed bevestigd zijn, zodat het goed blijft zitten als het hoofd een meter omlaag duikelt. Te vaak zie ik dat een helmpje al scheef op het hoofdje zitten, terwijl het kind nog fietst. Dan helpt zo’n helmpje helemaal niks om de kracht van een onverhoopte val op te vangen. En is het kind wellicht meer bezig met zorgen dat de helm niet voor zijn ogen zakt, dan met het fietsen zelf, wat de kans op vallen alleen maar groter maakt. Daarom mijn oproep: als je een helm voor je kind gebruikt, zorg dan dat het echt helpt en geen schijnveiligheid biedt. Koop een kwaliteitshelm die goed op het hoofd past en zorg dat-ie onwrikbaar op het hoofd zit zodat je kind zijn aandacht kan richten op het fietsen. En zodra het kind kan fietsen, kun je de helm achterwege laten, want fietsen met een helm is niet cool en leidt tot minder zin om te fietsen.

Zijwieltjes zijn me een doorn in het oog, omdat het kind daarmee twee keer moet leren fietsen. Na het verwijderen van de zijwieltjes begint het leerproces opnieuw en vrijwel van voren af aan. Een pracht uitvinding vind ik loopfietsjes. Het kind leert evenwicht te bewaren en te sturen. De overstap naar een echte fiets kan groot lijken, maar als je de trappertjes van de fiets afhaalt gaat die overstap moeiteloos. Met een fietsje zonder trappers kun je met je voeten bij de grond, alleen de maat is groter dan die van de loopfiets. Als het kind het evenwicht en het sturen op de fiets onder de knie heeft, monteer je de trappertjes weer op de fiets en het kind rijdt zo weg.

Peter van Bekkum

P.S. Loes, heel erg bedankt voor je trouwe inzet om jarenlang onze digitale nieuwsbrieven te redigeren en te verspreiden!

Categorieën