Nieuwsbrief december 2016

Fietsnieuws uit Utrecht

  • Eindelijk: een verkeersbesluit over de Churchilllaan
  • Snorfietsen op de rijbaan! Reageer op de consultatie
  • Kom jij ons helpen?
  • Nieuwjaarsborrel op 11 januari 2017 – save the date

Van de voorzitter

Eindelijk: een verkeersbesluit over de Churchilllaan

Sinds januari 2016 is in Kanaleneiland de Churchilllaan afgesloten tussen de Trumanlaan en de Rooseveltlaan (het rode traject op de kaart). Deze straat was een hoofdfietsroute en vormde de verbinding tussen de hoofdfietsroute langs het Amsterdam-Rijnkanaal en de hoofdfietsroute naar Papendorp via de Prins Clausbrug (gele trajecten). Er zijn bouwhekken neergezet en op deze fietsroute komen woningen. Fietsers hebben het nakijken: in de toekomst moeten ze een eind omfietsen of met de fiets aan de hand de trap op.

De gemeente ‘vergat’ om een verkeersbesluit te nemen voor de permanente afsluiting. Zonder verkeersbesluit is het niet mogelijk om bezwaar te maken. Daarom hebben we afgedwongen dat de gemeente nu eindelijk toch een verkeersbesluit heeft genomen. Tegen dit verkeersbesluit hebben we inmiddels bezwaar aangetekend. We zijn in afwachting van de uitnodiging voor een hoorzitting.

Naast het juridische getouwtrek verkennen we welke mogelijkheden er zijn om alsnog een rechtstreekse verbinding te realiseren tussen de twee hoofdfietsroutes. Want we krijgen graag gelijk, namelijk dat het afsluiten van de fietsroute inderdaad onterecht was, maar nog liever zorgen we voor een uitstekend alternatief voor de afgesloten fietsverbinding. We werken eraan!

Snorfietsen op de rijbaan! Reageer op de consultatie

De meeste snorfietsen (blauw kenteken, geen helm) zijn technisch bromfietsen (geel kenteken, wel helm) die worden ‘afgeknepen’ om de snelheid op 25 km/uur te begrenzen. Helaas is die ‘knijp’ er eenvoudig uit te halen en veel snorfietsen rijden dan ook nagenoeg even hard als bromfietsen. Volgens TNO-onderzoek in Utrecht gemiddeld 33 km/uur tegen 36 km/uur. In Amsterdam bleek hetzelfde. Snorfietsen horen volgens ons daarom niet thuis op het fietspad. Ze rijden niet alleen te hard, ze zijn ook te zwaar, te breed en tot wel 2.700 maal (!) vervuilender dan auto’s en busjes – je zult er maar achter staan te wachten bij een verkeerslicht.

Gelukkig wordt het voor gemeentes mogelijk om snorfietsen met helmplicht naar de rijbaan te verplaatsen. Dit is veiliger voor fietsers én voor snorfietsers, verwacht de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid. Voor wie niet harder dan 25 km/uur wil rijden, is een elektrische fiets bijna altijd een adequaat alternatief.

Het is wel jammer dat snorfietsen alleen op bepaalde drukke of smalle fietspaden mogen worden geweerd. Dat leidt tot onduidelijke situaties voor alle verkeersdeelnemers. Ook gaat niemand voor een klein stukje zijn helm opzetten; die blijft gewoon aan het stuur hangen. De Fietsersbond wil daarom dat de helmplicht in een zo groot mogelijk gebied gaat gelden, liefst landelijk. Als snorfietsbezitters hun snorfiets dan om laten classificeren tot bromfiets, kunnen ze overal op de rijbaan 40 km/uur rijden.

Wat vind jij ervan? Tot 6 januari kun je dat aan het Ministerie laten weten via een internetconsultatie. Doen!

Kom jij ons helpen?

Je ontvangt deze nieuwsbrief van de afdeling Utrecht van de Fietsersbond. Wij behartigen de belangen van fietsers in de stad Utrecht. Dat doen we met een kern van zo’n vijftien actieve vrijwilligers, met uiteenlopende achtergronden, kennis en ervaring (je hoeft echt geen expert te zijn) en met onze ogen en oren in alle wijken van de stad. We zijn altijd op zoek naar versterking. Op dit moment is er vooral behoefte aan:

Uiteraard word je als nieuwe vrijwilliger goed op weg geholpen.
Als je ons wel wilt helpen maar nog niet weet met wat, bezoek dan eens ons afdelingsoverleg of de nieuwjaarsborrel. Ons eerstvolgende afdelingsoverleg is op 8 februari 2017. De aankondiging van de nieuwjaarsborrel vind je elders in deze nieuwsbrief.

Wil je meer info, geef dan een reply op deze mail. We nemen dan contact met je op.

Nieuwjaarsborrel op 11 januari 2017 – save the date

Op woensdag 11 januari 2017 houden we onze traditionele nieuwjaarsborrel. Tijd om onder het genot van een hapje en drankje terug te kijken op het oude jaar, vooruit te blikken op het nieuwe jaar en eens gezellig bij te kletsen. Ook zal er weer een presentatie zijn over een actueel fietsthema.

Net als vorig jaar zal de nieuwjaarsborrel plaatsvinden in de Kargadoor. Iedereen is van harte welkom.

Datum en tijd: woensdag 11 januari 2017, vanaf 17.00 uur
Locatie: Kargadoor, Oudegracht 36, 3511 AP Utrecht

Van de voorzitter

Nieuwe verkeersregels per 1 januari 2017

In januari veranderen een aantal verkeersregels, waar ook fietsers mee te maken krijgen. Zo moeten tractoren per 1 januari 2017 een kenteken hebben. Dat maakt ze natuurlijk niet veiliger. Het opsporen en handhaven van overtreders wordt wel gemakkelijker. Dat klinkt misschien goed, maar we maken ons grote zorgen dat deze landbouwvoertuigen vanaf 1 januari 40 km/u mogen rijden, terwijl dat nu maar 25 km/u is. Dus wees alert in het buitengebied, waar tractoren de parallelweg delen met fietsers.

Gunstig voor de meeste fietsers is dat per 1 januari speed pedelecs gelijk worden gesteld aan brommers en dus in de stad op de rijbaan moeten in plaats van op het fietspad. We zijn blij dat de brommers van het fietspad af zijn, omdat daarmee de verschillen in snelheid op het fietspad kleiner worden en het er dus veiliger wordt (en de lucht op het fietspad wordt er schoner van). Net als brommers kunnen en mogen speed pedelecs 45 km/u rijden; bestuurders moeten ook een helm op. We begrijpen dat veel pedelecrijders zichzelf zien als fietser en niet blij zijn met de nieuwe regels omdat ze het onveilig vinden op de rijbaan. Maar wie zo hard wil rijden, past niet op het fietspad.

Tip voor de feestdagen:

Geef een Fietsersbond lidmaatschap cadeau met jaarabonnement op de Vogelvrije Fietser!

https://lid.fietsersbond.nl/webvvf/

Peter van Bekkum

Categorieën