Wat doen we

Wat doet de Fietsersbond?

Afdeling Utrecht is druk in de weer om de lokale fietsersbelangen te behartigen. Van onze activiteiten wordt zeer regelmatig op deze website en elk kwartaal in ons afdelingsblad verslag gedaan, maar ook de regionale televisie en lokale kranten besteden regelmatig aandacht aan ons.

Deelname aan overlegorganen

Binnen de stad of regio Utrecht heeft de Fietsersbond in diverse overlegorganen deelgenomen aan beleidsdiscussies.

 

  

Diefstalpreventie

Jaarlijks op de UIT-dagen voor nieuwe studenten, tijdens de Autovrije Dag/Culturele Zondag, Fietsvelichtingsactie en bij andere manifestaties en activiteiten geeft de Fietsersbond voorlichting over diefstalpreventie.

Fietsverlichtingsactie

Al jaren heeft de Fietsersbond in september en oktober op de Stadhuisbrug een kraam waar deskundige vrijwilligers verlichting maken, van het repareren van kapotte draadjes tot het oplossen van lampproblemen.

Fietsplattegrond Utrecht

Dit project was een initiatief van de werkgroep Verkeer en Politiek omdat bestaande plattegronden onhandig zijn voor fietsers. Gemeente, de provincie en het Bestuur Regio Utrecht leverden de nodige financiële steun. De werkgroep Verkeer & Politiek heeft de coördinatie en met de hulp van veelvrijwilligers vrijwel de volledige inhoudelijke gegevens geleverd voor de eerste Utrechtse Stadsfietsplattegrond. Deze CITO -plankaart voor Utrecht en omgeving kwam uit in augustus 2007. De kaart kreeg veel waardering in de pers en verkoopt goed. Inmiddels is de eerste druk uitverkocht en een herziene tweede druk verschijnt in de loop van 2008.

 Politieke lobby en communicatie met de gemeente

Al lang inventariseert de Fietsersbond knelpunten in de stad Utrecht, onder andere door het opnemen van klachten. Ook deze gegevens hebben een schat aan gedetailleerde informatie opgeleverd. Hiermee proberen we de verantwoordelijke bestuurders zover te krijgen dat ze maatregelen nemen die het fietsen en het fietsstallen veiliger, sneller en prettiger maken. 

 

 

 Een paar voorbeelden:

  

Een grote teleurstelling was de plotselinge afsluiting van het fietspad langs de Rijnkade in juni 2007, zonder enig overleg met de Fietsersbond. De Fietsersbond heeft direct een persbericht laten uitgaan en de gemeenteraad geïnformeerd over deze uitermate fietsonvriendelijke stap van de gemeente.

De Fietsersbond heeft zijn verontrusting aan wethouder de Weger kenbaar gemaakt over het toelaten van extra lange vrachtauto’s in Utrecht.

Bijstelling van de verkeerslichten op hoofdfietsroutes kan tot dramatisch kortere wachttijden voor fietsers leiden. De Germeente heeft hier op aandringen van de Fietsersbond een begin mee gemaakt.

Er zijn diverse besprekingen geweest over het fietsparkeren in het Stationsgebied. De gemeente heeft circa 1500 fietsklemmen bijgeplaatst op de openbare weg rond het Stationsgebied. Tevens heeft er herinrichting van de parkeerplaatsen plaats gevonden aan de rand van gebouwen.

 

 


Zomeravondfietstochten

Tot voor kort organiseerde de Fietsersbond Utrecht mooie en interessante fietstochten door de omgeving van Utrecht. Bij voldoende belangstelling wilen we dat zeker weer gaan doen in de toekomst!