Slimme Routes, Slim Regelen, Slim Bestemmen

Het nieuwe Gemeentelijk verkeers- en vervoersplan Utrecht van 2015-2025.

De Gemeente Utrecht heeft als doel opgenomen  in ‘Slimme Routes, Slim Regelen, Slim Bestemmen’:  Een goed georganiseerde stedelijke mobiliteit is een belangrijke voorwaarde voor de verdere ruimtelijke ontwikkeling van Utrecht op lange termijn. Slimme Routes, Slim Regelen beschrijft hoe een samenhangende aanpak van de mobiliteitsnetwerken bijdraagt aan een hoogwaardige en gezonde stad waarin economische vitaliteit, toeristische aantrekkingskracht, culturele vitaliteit en leefbaarheid in wijken en buurten met elkaar verbonden zijn.

Dat hierin meer ruimte wordt opgenomen voor de fietser, juichen wij als Fietsersbond Utrecht natuurlijk toe. Buiten onze reactie op het Slimme Routes, Slim Regelen, Slim Bestemmen plan van de gemeente, zullen wij hier ook onze reacties plaatsen over de uitvoering van het plan.