Nieuwsbrief april 2017

Fietsnieuws uit Utrecht:
Verkeerslichten / Croeselaan
Nachtegaalstraat en Burgemeester Reigerstraat
Jouw ideeën gevraagd
Fietsen Alle Jaren nu ook in Utrecht
Fietsnieuws uit Nieuwegein:
Wethouder Snoeren, tandje erbij heeft effect
Aandacht voor fietsontsluiting Binnenstad/West
Van de voorzitter

UTRECHT

Verkeerslichten – Croeselaan

Het is alweer een twee jaar geleden dat de gemeente startte met het meldpunt verkeerslichten. In een paar weken werden ruim 5.000 meldingen opgehaald van lichten die weg konen of beter worden afgesteld. Het positieve nieuws: Utrecht valt met het meldpunt in de prijzen: we staan in de top drie van de “Green digital charter award”, voor digitale burgerparticipatie in steden.

Maar heeft het ook effect gehad? Niet zoveel. Er zijn een aantal verkeerslichten weggehaald en een paar werken nu alleen in de spits. We hebben hierover regelmatig overleg met de afdeling “Verkeerslichten” en blijven aandringen op zoveel mogelijk weghalen van verkeerslichten waar dat kan. Zodra bijvoorbeeld het fietspad langs de Catharijnesingel wordt doorgetrokken tussen de Lange Smeestraat en de Mariaplaats, vinden we dat op die kruisingen de verkeerslichten verwijderd kunnen worden. Gaat dat ook gebeuren? Het blijft een taai proces.

Er is door het overleg wel goed nieuws te melden over de Croeselaan: bij het oversteken van de van Zijstweg hebben fietsers tweemaal groen per cyclus gekregen. Dat scheelt flink wortelschieten, vroeger stonden we daar gemiddeld meer dan een halve minuut te wachten. Ook het verkeerslicht bij de splitsing Croeselaan – Vondellaan staat nu vlotter afgesteld. We zijn er blij mee.
Blijf je verkeerslichtklachten én complimenten melden op http://mobiliteitsdata-utrecht.nl/verkeer/vri/ .

Nachtegaalstraat en Burgemeester Reigerstraat

De Nachtegaal- en de Reigerstraat vormen een belangrijke verbinding tussen het centrum en het Utrecht Sciencepark (USP, beter bekend als de Uithof). De Reigerstraat was in 1996 de eerste fietsstraat van Nederland. Dit werd snel teruggedraaid, omdat de veiligheid voor de fiets door de combinatie met de bus verslechterde.

Verwacht wordt dat de verkeersdruk de komende jaren toeneemt door de groei van de stad en van het USP. Om te zorgen dat de doorstroming van verkeer en de kwaliteit van wonen, openbare ruimte en verblijfsklimaat verbeteren, gaat de gemeente de straten herinrichten.

De belangstelling voor de plannen is groot. Naar de eerste bijeenkomst in het Spoorwegmuseum kwamen 200 mensen. Belangrijkste klacht van alle partijen is de onveiligheid van het verkeer. De combinatie van laden/lossen, (dubbel) autoparkeren en de 17.000 fietsers per dag vragen om nieuwe oplossingen.

Ook wij zijn bezorgd over de veiligheid. We zijn blij dat de gemeente de fiets prioriteit wil geven en de kwaliteit van de openbare ruimte belangrijk vindt. We gaan de gemeente helpen om de fietsvriendelijkheid te verbeteren en we volgen het proces op de voet. We horen ook graag jouw ideeën!
Meer informatie over het project vind je op de website van de gemeente Utrecht.

Jouw ideeën gevraagd

Utrecht timmert aan de weg. Busbanen, stadsboulevards, fietsstraten; de gemeente Utrecht is op vele fronten bezig om het stadsaanzicht te veranderen. Soms plaatst men de fiets centraal, maar soms lijkt het wel alsof de fietsers er nog even bijgefrommeld moeten worden. Gelukkig weet de gemeente de weg naar de Fietsersbond steeds beter te vinden. Vaak mogen we bij grote projecten meekijken en suggesties doen om de situatie voor fietsers te verbeteren. Niet dat er altijd naar ons geluisterd wordt, maar toch.

Projecten waar we op dit moment mee te maken hebben zijn: herinrichting Domplein/Lange Nieuwestraat, herinrichting Amsterdamsestraatweg, evaluatie nieuwe inrichting Tolsteeg- en Maliesingel, Voorstraat/Witte vrouwenstraat en Westelijke stadsboulevard.

Als je het leuk vindt om fietsers te vertegenwoordigen bij één van deze projecten of om eens een keer mee te kijken hoe het gaat,  meld dit even via een reply op deze nieuwsbrief. Heb je andere ideeën of vind je het leuk om een keer kennis te maken en mee te luisteren, kom dan naar een afdelingsoverleg. In het afdelingsoverleg wordt over alle projecten informatie uitgewisseld en het standpunt van de Fietsersbond bepaald. Het eerstvolgende overleg hebben we op woensdag 12 april om 20.00 uur in Milieucentrum Utrecht, Oudegracht 60. De overleggen daarna zijn gepland op 10 mei en 14 juni.

Fietsen Alle Jaren nu ook In Utrecht

De wind door de haren in Utrecht, ook voor wie dat door leeftijd of beperking niet meer zelf kan! Dat moet ook in ‘wereldfietsstad’ Utrecht kunnen. Daarom hebben een aantal Utrechters het plan opgevat om ook in Utrecht te starten met Fietsen Alle Jaren, zoals dat inmiddels ook in andere steden in Nederland en in het buitenland het geval is. De bedoeling is dat er in de lente van dit jaar gestart wordt in Utrecht Zuidwest met een riksja waar twee passagiers kunnen genieten van Utrecht op de fiets. De aanvraag voor een gemeentelijk bijdrage loopt en er wordt druk gewerkt aan het eerste mooie Utrechtse Fietsen Alle Jaren-seizoen.

Zin om te helpen met organiseren en/of te fietsen? Graag! Neem daarvoor contact op met fietsenallejarenutrecht@gmail.com of bel Inge Pool (06 40423061).

http://fietsenallejaren.nl
Op Facebook
https://twitter.com/FietsenJaren


NIEUWEGEIN

Wethouder Snoeren, tandje erbij heeft effect
Vorige maand lieten we in Nieuwegein van ons horen. We zochten de media vanwege tekortschietende communicatie over fietsomleidingsroutes van de Structuurbaan. Het resultaat: constructieve gesprekken over de omleidingsroutes bij de Structuurbaan (fasen 2 tot en met 4) en bij de aanleg van een ovale rotonde bij de kruising Batauweg/Galecopperlaan. De omleidingsroutes voor fietsers zijn straks korter, veiliger en sluiten beter aan bij de routes die fietsers normaal gesproken nemen. Fijn om te merken dat onze inbreng in goede aarde valt!

Aandacht voor fietsontsluiting Binnenstad-West

In de raadscommissie ROM spraken we in en vroegen we bij het agendapunt ‘Startnotitie bestemmingsplan binnenstad’ aandacht voor de ontsluiting van het westelijk deel van het centrum van Nieuwegein. Want vanuit het zuiden is dat alleen toegankelijk via de Kolfstedetunnel die op een fietsonvriendelijke wijze aanlandt in de parkeergarage. Daar aangekomen moet je als fietser je weg zoeken tussen de geparkeerde auto’s. Sommige partijen waren verbaasd dat we al bij een startnotitie inspraken. Maar wij vinden: met aandacht vragen voor fietsinfra kun je niet vroeg genoeg beginnen! Naar aanleiding hiervan nam de PvdA het initiatief voor twee moties die op 23 maart beide door de raad zijn aangenomen: over het autoluwer maken van de Noordstedeweg en over de fietsbereikbaarheid van de Binnenstad-West. Lees de volledige tekst van onze inspraakreactie op onze website.

Van de voorzitter

Slimmigheidjes voor verkeerslichten voor fietsers

Verkeerslichten zijn een bron van ergernis voor fietsers. Als je staat te wachten voor rood licht, terwijl er geen auto’s rijden. Als je achteraan een fietsfile staat, maar het licht gaat op rood voordat je hebt kunnen oversteken. Goed nieuws: ook voor verkeerslichten worden nieuwe slimmigheidjes ontwikkeld.

Eén slimmigheidje is de regensensor: die geeft fietsers bij regen sneller groen licht. Dat klinkt fijn voor fietsers, maar het is tegenstrijdig. Bij regen zijn er vaak meer auto’s en minder fietsers. Voor de doorstroming zou het dan beter zijn om de auto’s meer groen te geven. Als het autoverkeer zelfs bij die grotere drukte niet vastloopt, kunnen fietsers toch ook sneller groen krijgen als het droog is? Wachten voor een verkeerslicht is namelijk altijd ergerlijk: als het vriest, waait en zelfs als de zon schijnt! Wij vinden het vreemd en gelukkig ziet Utrecht dat ook zo: ze gebruikt de regensensor niet.

Een andere slimmigheidje is een warmtesensor, die de warmte van de fietsers ‘ziet’ die staan te wachten. De sensor zorgt ervoor dat het verkeerslicht langer groen blijft, tot er geen fietsers meer staan te wachten. Dat vinden we wel een prima ontwikkeling. We kunnen niet wachten tot Utrecht warmtesensoren gaat toepassen!

Peter van Bekkum
Voorzitter@fietsersbondutrecht.nl