Agenda

Volgende afdelingsoverleg: 20:00 uur, 13 december, Oudegracht 60

Volgende bestuursvergadering: woensdag 29 november

Volgende ALV: Mei 2018

 

 

Afdelingsoverleg  woensdag 13 december 2017

 

 1. Opening, welkom
  Bij wijze van uitzondering zijn te gast: studenten humanistiek. Onderzoeksopdracht: motivatie en werkwijze van vrijwilligers.
 2. Mededelingen, inventariseren rondvraag-punten, vaststellen agenda, inkomende en uitgaande stukken
 3. Verslag vorige AO: vaststellen notulen AO 8 november 2017
 4. Bemensing:
  Reacties op de vacature die via nieuwsbrief en website is verspreid
 5. Acties
  1. Nieuwjaarsborrel: 17 januari. Thema: logistiek op de fiets
  2. Winter: verkiezing beste verkiezingsprogramma #GR2018. Samenstelling jury en aanpak.
 6. Ledenraad februari 2018: wie heeft suggesties / wensen voor bespreekpunten met het landelijk bestuur en bureau? Wie gaat mee?
 7. Terugkoppeling UFO-dag 11 november in Amersfoort
  1. Houtens gekleurd fietsroutenetwerk, zie bijlage
 8. Verkeer: terugkoppeling en lopende dossiers
  1. Persaandacht:
 1. Bezwaren voetgangersgebied (RTV Radio, TV en internet; Duic, radio 1)
 2. Fileweek RTV Utrecht, straatinterview fietsfiles
 • Onveiligheid Croeselaan, straatinterview fietsfiles
  1. Voetgangersgebied: uitstel en aanpassing van de plannen
  2. Terugkoppeling gesprek Nachtegaal & Reigerstraat
  3. Plannen Voorstraat en Wittevrouwenstraat zijn vrijgegeven voor inspraak. Blij met behoud van asfalt, zorgen over breedte van 5 meter met (hoge) stoeprand. Reactie uiterlijk 28 januari
  4. Raad stelt plan voor Beurskwartier en Lombokplein vast
  5. Monitoring Domplein, gemeente komt afspraken niet na
  6. Vrijdag 22 december regulier gesprek fietscoördinator. Vraag om input
 1. Inhoudelijke discussie: speed pedelecs en andere noviteiten op twee wielen. Gedachtenwisseling hoe we als afdeling aankijken tegen allerlei nieuwe snelle fietsen. Ter informatie sturen we de link naar het standpunt zoals het Landelijk bureau dat naar buiten heeft gebracht:
  https://www.fietsersbond.nl/de-fiets/fietssoorten/speed-pedelec/vindt-fietsersbond-speed-pedelec/
  Op 20 november heeft het Landelijk Bureau een speed pedelec bijeenkomst gehouden.
  We willen met het AO van gedachten wisselen hoe het ‘maatwerk’ voor de snelle fietsen eruit zou kunnen zien. En in hoeverre we ons als Fietsersbond daarvoor willen inzetten.
 2. Communicatie
  1. Nieuwsbrief: inhoud en stukjes schrijvers, verschijningsdatum, deadline, redactie
  2. Website: zijn er suggesties voor actuele stukjes op de site
 3. Rondvraag