Reactie Fietsersbond Integraal Programma van Eisen en Functioneel Ontwerp (IPvE/FO)

Fietsroute om de Noord (FoN)

Wij juichen het initiatief van de gemeente om bestaande diverse fietsroutes te verbeteren en in potentie aan elkaar te rijgen tot een extra fietsverbinding tussen de West- en Oostkant van de stad van harte toe.

De FoN sluit op tal van punten aan op, en is onderdeel van belangrijke verbindingsroutes door de stad en naar buiten. Wij noemen in het bijzonder:
• Daalsetunnel – Amsterdamsestraatweg – Herenweg – Adelaarstraat – Willem van Noorstraat – Antonius Mattaeuslaan – Overvecht, Noord-Oost;
• Griftpark – Johannes de Bekastraat – Draaiweg – Zuilen;
• Wittevrouwensingel – Kleine Singel – Blauwkapelseweg – regionale doorfietsroute naar Hilversum en via Alexander Numankade op de regionale doorfietsroute naar Amersfoort.

Met dit initiatief bevordert de gemeente het fietsgeluk in de stad en draagt bij aan de bestrijding van fietsarmoede. Ervaren fietsers zullen de route niet snel in zijn geheel gebruiken, ook niet in plaats van de route door de binnenstad, want daarvoor is de route ‘te ver om’. Deze misschien wat minder snelle, maar op veel plaatsen rustiger en veilige route, buiten de drukke binnenstad en de steeds drukkere singelroute, zal leiden tot een betere spreiding van fietsers. De route biedt daarmee ook degenen die nog niet/niet meer zoveel fietsvaardigheid hebben de kans om toch hun leefwereld te verruimen met behulp van de fiets. Dat stelt wel hoge eisen aan de veiligheid van de route.

De verbeterpunten zijn volgens ons:

  • Herkenbaarheid van de route, door doortrekken van het rode asfalt en een eenduidige markering. Deze markering het liefst in de vorm die ook in Nieuwegein en Houten gebruikt wordt, een gekleurde band om lantaarnpalen met een nummer daarin.
  • Toevoegen van het project Blauwkapelseweg als raakvlakproject.
  • Vanuit oogpunt van veiligheid de plantvakken en bomen wisselend aan beide zijden van de weg plaatsen, zodat gemotoriseerd verkeer daaromheen moet en langzamer gaat rijden.
  • Fietsparkeren mogelijk maken aan beide zijden van de route.
  • Aanpassingen die de voorrang van deze route op de zijstraten duidelijk maakt.
  • Verbetering in de uitvoering van kruisingen.
  • Als het nodig is af te wijken van rood asfalt dan liefst rode betonstraatklinkers.
  • Verbetering veiligheid van de Koekoekstraat.
  • Een aantal details op diverse punten van het traject.

De volledige brief staat hier:

https://files.fietsersbond.nl/wp-content/uploads/sites/2/2023/04/14165922/2023.04.07.Reactie-Fietsersbond-ontwerp-Fietsroute-om-de-Noord.docx

Categorieën