Voorlopig Ontwerp Amsterdamsestraatweg

Tot 28 september kon iedereen reageren op het nieuwe Voorlopig Ontwerp (VO) van de Amsterdamsestraatweg. Dat is een uitwerking van het functioneel Ontwerp waar vorig jaar oktober op kon worden gereageerd. We waren toen erg kritisch: tussen het spoor en de Marnixlaan (dat stuk is een kilometer lang) zouden wel de bomen en de bestrating worden vernieuwd, maar het fietspad zou net zo smal blijven als nu: 2 meter. Er gebeuren relatief veel ongelukken op te smalle fietspaden en door de grote drukte hier is zo’n smal fietspad ronduit gevaarlijk. Daarom vonden we dat het zonde was om dit stuk zo aan te pakken: het ziet er beter uit en er liggen straks hippe klinkertjes op de stoep, maar het fietspad blijft net zo smal en gevaarlijk als nu.

We zijn daarom erg blij dat in het VO toch staat dat deze fietspaden ook 2,5 meter breed worden. Voor de drukte is het nog steeds veel te smal, maar het is een fikse verbetering ten opzichte van de huidige situatie. Bij 2,5 meter kunnen er (met enige moeite) drie fietsers naast elkaar rijden. Dat wil zeggen dat een snelle fietser twee mensen die naast elkaar rijden in kan halen. Met de toenemende snelheidsverschillen op fietspaden is het fijn dat dat mogelijk wordt.

Vriendelijk dank voor de mogelijkheid om te reageren op het Voorlopig Ontwerp (VO) voor de herinrichting van de Amsterdamsestraatweg (ASW). We maken er met genoegen gebruik van. De Fietsersbond ziet positieve en negatieve punten in het ontwerp van de ASW.

Breedte van de fietspaden

Allereerst zijn we erg blij dat ook op het noordelijke deel de fietspaden worden verbreed naar 2,5 meter. Het is nog steeds veel te smal voor de drukte op dit traject, volgens de normen is er een 4 m breed pad nodig. De fietspaden voldoen straks in elk geval aan de minimummaat voor rustige fietspaden. Bij 2,5 meter passen er met enige moeite 3 fietsers naast elkaar. Een snelle fietser kan twee langzame fietsers inhalen die naast elkaar rijden. Dat is een fikse verbetering. Vooral omdat de snelheidsverschillen op fietspaden toenemen door e-bikes.

Tweerichtingsfietspaden

We zijn verontrust over de discussie over de tweerichtingsfietspaden tussen de Herenweg en de Weerdsingel. De verbinding tussen de Daalsetunnel (lees: westelijk Utrecht incl. Leidsche Rijn) en de Herenweg is cruciaal voor de fietsroute om de noord. Fietsers moeten de mogelijkheid hebben om vanaf de Daalsetunnel zonder verkeerslicht naar de Herenweg te fietsen. Ook moet het, voor bijvoorbeeld ouders met kinderen, mogelijk zijn om vanaf de Herenweg via het verkeerslicht over te steken naar de Daalsetunnel toe. Als deze fietspaden wel 4 m breed zijn maar officieel slechts in een richting zijn toegestaan, verwachten we veel spookfietsers op dit traject. Volg gewoon het oude plan om hier tweerichtingsfietspaden aan te leggen.

Herenweg

We benadrukken nogmaals dat CROW adviseert om langs hoofdfietsroutes helemaal geen parkeerplaatsen aan te leggen. Laat staan haaksparkeerplaatsen. Er gebeuren verbazingwekkend veel ongelukken met parkeren. Omdat deze plekken voor bezoekers van de winkels worden gebruikt zullen er veel parkeerbewegingen zijn. De extra afstand tussen de parkeerplaatsen en de fietsroute moet daarom voldoende lang zijn. Zodat een uitparkerende auto tijdig fietsers ziet aankomen, ook als er een busje naast zijn auto geparkeerd staat. Het veilige fietspad verdwijnt hier al, dwing fietsers niet om op plekken te fietsen waar er kans is dat een uitparkerende auto je omverkegelt.

Zijn er mogelijkheden om te zorgen dat er achteruit wordt ingeparkeerd? Dan hebben chauffeurs beter uitzicht.

Zijn er mogelijkheden om het aantal parkeerbewegingen te beperken? Bijvoorbeeld door hier plekken voor deelauto’s te maken, of plekken waar je alleen met een bewonersparkeervergunning kunt parkeren?

Mobiliteitshubs

De mobiliteitshubs worden verplaatst naar de zijstraten, ten gunste van het parkeren op de ASW. Deze mobiliteitshubs zijn op termijn belangrijk om het eigen autobezit en daarmee het aantal parkeerplekken te verminderen. De hubs moeten daarom voldoende zichtbaar en bruikbaar zijn.

Inritten

De klankbordgroep vraagt of de opstelruimte voor auto’s als je een straat in- of uitrijdt 5 m kan worden. (Punt 4 in het verslag) Daar sluiten we ons bij aan, dat is echt veel veiliger!

Oversteken

Bij de Fabriekstraat komt een extra oversteekplek voor fietsers. Daar zijn we natuurlijk blij mee, het voorkomt spookfietsen tot de Boorstraat. Er komen ook veel fietsers via de fietsroute langs het spoor naar Overvecht. In het mobiliteitsplan is het voornemen om langs het spoor een fietsroute te maken die de Vecht en de Oudenoord ongelijkvloers kruist. Dan zal deze route veel intensiever worden gebruikt. (https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1L4W0LCb-o3T_XwAfevyd0pZk3i7zTdAi&usp=sharing) we verwachten dat fietsers die vanaf deze route naar het centrum gaan fietsen, alsnog zullen spookfietsen vanaf de Tichelaarslaan tot de Boorstraat. Of er is nog een dure extra fietsbrug nodig over de ASW. Het lijkt ons wijs om te zorgen dat er in elk geval een fietsoversteek ingepast kan worden zonder dat er bomen gekapt moeten worden of iets dergelijks. Fietsers gaan niet omrijden via de oversteekplaats bij de Fabriekstraat.

Snelheidsremming

De beschreven plateaus zullen de snelheid wel terugbrengen, maar naar onze verwachting niet tot 30 km/uur. Het verschil tussen 30 en 50 km/uur is een enorm verschil qua verkeersveiligheid. Bij 30 km staat een auto stil binnen 10 meter (reactietijd + remtijd). Bij 50 km is een auto dan nog niet eens begonnen met remmen, de chauffeur zit nog in de reactietijd. Het is het verschil tussen met de schrik vrijkomen of een (vaak dodelijke) klap met 50 km/uur. We zijn blij dat de snelheid gemonitord gaat worden en vertrouwen er op dat er aanvullende maatregelen komen als de rijsnelheid boven de 30 km/uur blijkt te liggen.

Stallingen

We zijn erg blij met de extra stallingen. We hopen dat het lukt om ook de buurstallingen vlot te realiseren. Voor de stallingen op straat komen er fietsnietjes. In de afbeelding die ervan gekozen is, is er een kleine binnenbeugel te zien, waardoor je slot niet op de grond valt als je die daarin vastmaakt. Een slot dat op de grond ligt is met een betonschaar makkelijk door te knippen omdat je met je voet de schaar kunt bedienen. Zo’n beugel of dwarsbalk maakt de stalling veiliger. Doen!

Verkeerslichten

We vinden het erg jammer dat het verkeerslichten bij de Acaciastraat en het Ondiep blijven. Verkeerslichten zijn de minst veilige kruispuntsvorm en ze horen zeker niet thuis in 30-km gebieden. Bij een kruising zonder verkeerslichten moet iedereen opletten en is de snelheid veel lager. Verkeerslichten kunnen misschien nodig zijn om de hoeveelheid verkeer af te wikkelen, ze dragen níet bij aan de veiligheid. Kruisingen zonder verkeerslichten worden anders ingericht dan kruisingen met verkeerslichten. Bij groen moet verkeer immers vlot door kunnen rijden en dat wil je juist niet op een ongeregelde kruising. Daar wil je de snelheid laag hebben. Hoe zou deze kruising worden aangelegd als er geen verkeerslicht zou komen? Zijn er zaken die nu voorbereid kunnen worden (boogstralen?) zodat te zijner tijd het verkeerslicht veilig is te verwijderen?

Klein detail: de fietsdoorsteek van de westkant van deze kruising bij de Acaciastraat lijkt haakse bochten te krijgen. Fietsers hebben boogstralen van > 5 meter nodig. Er is ook een middeneilandje in die fietsoversteek ingetekend. Dat heeft geen enkele zin, je kunt er alleen maar tegenaan botsen.

Met vriendelijke groet,

Fietsersbond, Afdeling Utrecht

Ria Glas

Actief lid

Categorieën