Herinrichting Orinocodreef, niet passend voor hoofdfietsroute

Uit de recent verzonden brief over de NRU begrijpen we dat de fiets in Overvecht een nog grotere rol in het verkeerssysteem moet gaan spelen. Ook de Mobiliteitsvisie 2040 en RSU 2040 benadrukt het (toenemend) belang van de fiets voor de stad en de wijken.

We vragen daarom uw aandacht voor een weg die binnenkort wordt heringericht. We vinden dat de manier waarop dat gaat gebeuren geen passende inrichting is voor een hoofdfietsroute. Het gaat om de Orinocodreef. Dat is een hoofdfietsroute die de verbinding vormt voor de westelijke helft van Overvecht met de Franciscusdreef. Bovendien is het een zeer belangrijke fietsroute naar Bedrijventerrein Overvecht. Voor werknemers, bezoekers en klanten van het bedrijventerrein moet dit een plezierige fietsroute worden, zodat men met plezier op de fiets naar dit bedrijventerrein (en andere bestemmingen) fietst. En, last but not least, dit is een pilotproject. Het is de bedoeling om op termijn heel veel 30 km-wegen in Overvecht op een vergelijkbare manier in te richten.

Ambtelijk geeft men aan dat er nu weinig wordt gefietst. Het is in Utrecht en vooral in Overvecht de bedoeling dat er juist MEER wordt gefietst. Daarom moet de fietsinfrastructuur beter worden! Build it and they will come! Om fietsen te stimuleren komt het echt aan op een veilige en comfortabele inrichting voor fietsers. Maar bij deze herinrichting geeft de gemeente juist op dit punt “niet thuis”!

Waar zijn we ongelukkig mee?

 • De verharding wordt “fietsvriendelijke klinkers”. Daarmee is de weg niet meer herkenbaar als hoofdfietsroute. Klinkers zijn nóg minder comfortabel om op te fietsen dan tegels. Zou een tegelfietspad acceptabel zijn op hoofdfietsroutes? Nee toch zeker, we hebben wereldfietsstadambities!
 • Bij klinkers kun je niet zien of ze glad zijn of alleen maar nat, in het winterseizoen (de helft van het jaar!) moet je dus bedacht zijn op gladheid. Op termijn slijten ze rond af, zeker met de verwachte verkeersintensiteit van 3.500 m.v.t./etmaal. Daarna moet je over een “wasbord” fietsen.
 • Men is bang dat bij een inrichting als fietsstraat het autoverkeer te hard gaat rijden. Op deze weg kunnen drempels worden toegepast en er is geen OV. De drempels zouden op kortere afstanden dan nu gepland kunnen worden aangelegd.
 • Er moeten de nodige bomen worden vernieuwd. Die zouden IN de parkeerstrook kunnen komen. Dan wordt de weg echt 5 meter breed. De bomen komen echter op de stoep, waardoor de weg visueel weer 9 meter (5 meter rijloper, plus 2 x 2 meter parkeerstrook) breed lijkt als er weinig geparkeerde auto’s staan. Er zijn een paar oversteekplekken, maar die vallen niet erg op. Doordat de bomen in de parkeerstrook dichter bij het rijdende verkeer staan, ervaren de chauffeurs het of de bomen sneller “langsflitsen”, waardoor ze hun eigen snelheid als hoger ervaren dan wanneer de bomen op de stoep staan. Bomen in de parkeerstrook vraagt meer ruimte, er zullen parkeerplaatsen moeten worden verschoven en misschien verdwijnen er zelfs een paar.
 • De weg kan ook minder het beeld van “lange rechte weg” krijgen door de weg wat meer te laten meanderen. Dan weer links parkeren, dan weer rechts.
 • De snelheidsremming door bomen wordt niet toegepast. De prioriteiten zijn duidelijk:
  1. Parkeren (voldoende plekken op makkelijke plaatsen)
  2. Stedebouwkundig mooie “lange rechte lijn” die snelheidsverhogend uitpakt
  3. Snelheidsremming
  4. En pas als allerlaatste: de kwaliteit van de fietsroute
 • Er komt geen vrijliggend fietspad op deze weg. Aan de ene kant wordt gezegd dat er bij 3.500 m.v.t./etmaal geen fietspad nodig is. Aan de andere kant is die hoeveelheid verkeer een reden om de route niet goed in te richten met rood asfalt voor de fiets. Want op asfalt kan het verkeer harder rijden en dat is bij deze hoeveelheid verkeer onveilig. De juiste oplossing is zorgen dat er meer fietsers komen, dan gaat het verkeer er ook meer rekening mee houden.

Daarom vragen wij u om voor de fiets een van deze opties toe te passen:

 1. Ofwel de fietsers kunnen veilig op de rijbaan, met rood asfalt. Inrichten als fietsstraat danwel fietsstroken met de rijloper in klinkers (of rijloper in streetprint). Snelheidsremming door eventueel nog een extra drempel en door bomen in de parkeerstrook te zetten.
 2. Of, als de gemeente inschat dat dat niet veilig is, dan is er een vrijliggend fietspad nodig, eveneens in rood asfalt

De Orinocodreef is een pilot, met de inrichting van deze weg wordt de “standaard” voor Overvecht gekozen. Wegens “spoor 2”van de NRU moet Overvecht betere fietsroutes krijgen, te beginnen met de Orinocodreef.

We hopen dat u zich in wilt blijven zetten voor deze en daarmee tevens voor alle andere fietsroutes in Overvecht. Zodat het fietsgebruik in de wijk en naar o.a. het bedrijventerrein gaat stijgen.

Met vriendelijke groet,

Fietsersbond afdeling Utrecht
Peter van Bekkum
Voorzitter

Categorieën