Input Fietsersbond visie stadswater

Met genoegen denken we vanuit de Fietsersbond mee over de visie stadswater.

Op basis van de visie wordt de havenverordening en havenatlas geactualiseerd. Er komt een vaarbeleid op basis waarvan nieuwe aanvragen en activiteiten op en aan het water kunnen worden getoetst. Het gaat o.a. over bedieningstijden tijdens de zomer en winter, doorvaarthoogtes, emissievrij varen, routes recreatie en vrachtvaart (bierboten), waterrecreatie en -sport (sup, kano, roeien, zwemmen), beleving (zichtbaarheid, fietsroutes, terrassen, ecologie, evenementen). We zijn blij met de uitgebreide participatiemogelijkheden voor de visie op stadswater. Fietsers in Utrecht hebben op een positieve en een negatieve manier met het stadswater te maken.

Naastgelegen water verhoogt de aantrekkelijkheid van fietsroutes

Positief is het fietsen langs het water. Van nature zijn die fietsroutes nagenoeg kruisingsvrij, waardoor het ontspannen doorfietsen is. Als het water ecologisch waardevol is, door natuurlijke oevers en groen, dan zijn de fietsroutes zelfs midden in de stad geschikt voor recreatie. Het fietsgebruik in de stad zal door de groei van het aantal inwoners nagenoeg verdubbelen (stijging met 75% tot 2040). Alle nieuwe inwoners zullen recreatiemogelijkheden nodig hebben. Daarom is het belangrijk dat het stadswater er mooi uitziet en dat de fietsroutes langs het water goede fietsroutes zijn: voldoende breed, niet teveel autoverkeer etc.

Water vormt een barrière voor doorgaande fietsroutes

Negatief is de barrièrewerking van al het water. Bij de Merwedekanaalzone komen er bruggen bij, maar de Vaartsche Rijn, de Vecht, de Singels, de Kromme Rijn, de Leidsche Rijn en de Liesveldsewetering vormen behoorlijke barrières voor fietsers in de stad. De Liesveldse Wetering is zelfs over 1,3 km niet te passeren voor fietsers.

In de studie naar nieuwe fietsverbindingen (gemeente Utrecht, juli 2020) blijkt dat het nog enorm lang gaat duren voor alle barrières zijn geslecht.

Op plekken waar bruggen zijn betekent een hoge vrije doorvaarthoogte dat de brug voor sommige fietsers te hoog wordt: er zijn grenzen aan de fietsbaarheid van hellingen. De doorvaarthoogtes dienen zo gekozen te worden dat de hellingen van de brug binnen de normen blijven. Voor de normen verwijzen wij u naar deze brochure: De-X-factor-van-een-fietsvriendelijke-helling.

Oponthoud

Waar beweegbare bruggen zijn, ontstaat soms lang oponthoud door opening van de brug voor passerende boten. Het is natuurlijk erg vreemd dat wegens twee recreanten op een bootje een drukke weg of druk fietspad subiet stil wordt gezet als ze willen passeren. Door de groei van de stad zal het aantal fietsers (en voetgangers) flink stijgen, de hinder en oponthoud door brugopeningen zal flink toenemen. In de watervisie moet worden opgenomen dat bruggen niet in de spits geopend mogen worden voor recreatievaart. In de maanden dat er veel gevaren wordt, moet er ook buiten de spitsperiode met het openen van bruggen worden gewacht tot er meerdere boten tegelijk kunnen passeren. Er kan er een regeling komen dat de bruggen met een minimale tussenperiode open gaan, bijvoorbeeld één keer per 30 minuten voor recreatievaart.

Emissie

Tenslotte nog een punt: de uitstoot van motoren van boten is zo mogelijk nog vuiler dan die van snorfietsen. In tunnels waar ook fietsers (en voetgangers) komen, zoals de Sijpesteijntunnel, zou in de watervisie een regime moeten worden ingesteld dat daar alleen emissieloos mag worden gevaren. Zodat niemand gedwongen wordt om die uitstoot in te ademen.

Afsluitend

We hebben met plezier gewerkt aan deze reactie. We zijn graag bereid onze visie en standpunt mondeling toe te lichten, als daaraan behoefte bestaat. In afwachting van uw reactie, verblijven we,

Met vriendelijke groet,
Fietsersbond afdeling Utrecht

Peter van Bekkum
Voorzitter

Categorieën