Reactie Fietsersbond op visie Strosteeg

Betreft: Reactie Fietsersbond op visie Strosteeg
Contact: Peter van Bekkum

Utrecht, 19 december 2020

Geachte heer, mevrouw,

Vriendelijk dank voor de mogelijkheid om te reageren op de visie Strosteeg. Het verkeer van- en naar deze garage is op de Mariaplaats behoorlijk hinderlijk. We zijn blij dat daar op termijn een einde aan komt.

Wij leggen in deze reactie een relatie met het fietsparkeren aan de Springweg. In 2020 zijn de fietsnietjes langs de muur van Karel V weggehaald op verzoek van het hotel/restaurant. Een plan om de nietjes terug te plaatsen langs de Springweg ten zuiden van Karel V stuitte op verzet van omwonenden. De nietjes zijn daarom niet herplaatst. Karel V blij, bewoners blij – en de fietsers staan in de kou. Wij willen hen, de bezoekers van de winkels en horeca die op de fiets naar dit deel van de binnenstad komen, een stem geven.

De parkeergarage Springweg biedt kansen om een inpandige fietsenstalling te ontwikkelen. De garage staat nooit helemaal vol met auto’s, er kan voldoende ruimte vrijgemaakt worden voor een behoorlijke omvang van de fietsenstalling. Wij willen dat de hele onderverdieping ingericht wordt als inpandige fietsenstalling. Daarmee worden niet alleen de verdwenen nietjes bij Karel V gecompenseerd; de stalling biedt ook ruimte aan bezoekers van de horeca aan de Springweg, aan het winkelend publiek in dit gebied en voor een veilige buurtstalling.

De stalling moet hetzelfde regime krijgen als de andere gemeentelijke stallingen: 24 uur gratis bewaakt overdekt en verlicht stallen.

We willen vragen om deze transitie van de benedenverdieping zo spoedig mogelijk in te zetten. Bij voorkeur al op korte termijn; we vragen u om te kijken of de huidige erfpachtovereenkomst van de garage ruimte biedt om de ontwikkeling van de fietsenstalling nu ter hand te nemen. Als dat niet kan, willen we dat zo spoedig mogelijk aan de buitenkant van de garage op de bestaande autoparkeerplaatsen fietsenrekken geplaatst kunnen worden, ten minste net zoveel strekkende meter als de verdwenen fietsnietjes bij Karel V. Graag van het type ‘hoog/laag’-rekken waarbij de voorvork wordt geklemd, die een hoge capaciteit per strekkende meter combineren met een robuuste parkeervoorziening en waarin het voorwiel niet beschadigt1.

Het ligt in de lijn der verwachting dat de parkeergarage op termijn gaat verdwijnen. Uw voorstel is om de garage in 2028 te laten slopen. We vragen om ook in de plannen voor een nieuwe inrichting van het gebied ruimschoots ruimte te bieden voor het parkeren van fietsen. In deze hoek van de binnenstad is beperkte capaciteit voor het stallen van fietsen beschikbaar, een hoogwaardige fietsenstalling met voldoende capaciteit wordt in dit gebied gemist.

We zijn graag bereid om onze reactie aan u toe te lichten. In afwachting van uw reactie, verblijven we,

Met vriendelijke groet,
Fietsersbond, Afdeling Utrecht

Peter van Bekkum
Voorzitter

Categorieën