(Tijdelijke) uitbreiding voetgangersgebied Centrum (definitief)?

teveel_borden

De tijdelijke uitbreiding van het voetgangersgebied wordt verlengd middels een verkeersbesluit. Wel wordt het gebied waarin het verbod geldt iets kleiner. De tijdelijke uitbreiding is een zinloze maatregel die de drukte in het centrum, voor zover die er al is, eerder vergroot omdat fietsers nu weliswaar niet door het centrum fietsen maar met de fiets aan de hand hun weg door het centrum vervolgen… en daarmee per saldo meer ruimte innemen. Niet dat dat op woensdagochtend om 10.00 uur een probleem is. Dan kun je in het centrum een kanonskogel afschieten zonder het risico te lopen iemand te raken. Nou ja, een vrachtwagen die staat te lossen misschien…

Dat betekent niet dat de tijdelijke uitbreiding geen gevaarlijke situaties veroorzaakt. Zo is in het voetgangersgebied nu overal tweerichtingsverkeer toegestaan! Voor de plaatsing van verkeersborden zijn nl. vaste regels opgesteld in de uitvoeringswet BABW. Aan één paal mogen niet meer dan vier verkeersborden hangen. Het éénrichtingsverkeerbord paste er niet meer bij dus dat is weggehaald. Wij verzinnen dit niet, zie bijgaande (niet gephotoshopte) foto van een herkenbaar stukje Utrecht als bewijs.

Daarnaast creëert deze uitbreiding vervoersarmoede bij de bewoners van de binnenstad. Hen rest niets anders dan boodschappen doen met de fiets aan de hand.

Al deze problemen kan de gemeente voorkomen door het Centrum te wijzigen in een voetgangersgebied waar de fietser te gast is. Fietsers die zich misdragen mogen door ons beboet worden. Ook als er eenmaal een coronavaccin is.

Categorieën