Minister zoekt 100-jarige fietser

100-jarigen ontsnappen in wereldwijde bestsellers regelmatig uit ramen. De volgende vraag is of ze vervolgens de fiets pakken. De overheid wil dat ze dat in ieder geval veilig kunnen doen en is daarom het programma Doortrappen begonnen. Daar kun je hier https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/fiets/doortrappen-veiliger-fietsen-tot-je-100ste

meer over lezen. Een positief en belangrijk initiatief dat wij van harte ondersteunen. Als aftrap van het programma is onze Minister van Infrastructuur en Waterstaat op zoek naar een 100-jarige die daadwerkelijk nog regelmatig van de fiets gebruik maakt, oftewel een Doortrapper.

Ken jij iemand? En vindt die 100-jarige het geen probleem om even in het middelpunt van de publicitaire schijnwerpers te staan? Dan kun je hem of haar (of uzelf als u dit leest) opgeven via dit formulier! Deze Doortrapper krijgt een award uitgereikt uit handen van minister Cora van Nieuwenhuizen. Dit vindt plaats in de DoortrappenWeek eind oktober. Corona-proof uiteraard.

Categorieën