Maliebaan: herinrichting een stapje concreter

Maliebaan-Burg Reigerstraat

De gemeente heeft onlangs bijeenkomsten georganiseerd waarin ze varianten liet zien voor de herinrichting van de ventwegen van de Maliebaan (voor de middenbaan staat al vast dat het een autovrije promenade wordt) en de kruising met de Nachtegaal- en Burgemeester Reigerstraat.

Voor de ventwegen heeft de gemeente varianten uitgewerkt, waarbij de schuine parkeerplaatsen aan de kant van het groen blijven of (ook schuin) verplaatst worden naar de kant van de huizen. In een derde variant liggen de parkeerplaatsen in de lengte langs beide kanten van de ventweg, dus zowel rechts als links. Van geparkeerde auto’s aan de linkse kant van de weg (dus aan het park) hebben fietsers de minste last.

Voor het kruispunt is gekeken naar verschillende varianten om, zonder verkeerslichten, een veilig kruispunt te ontwerpen en goed aan te sluiten op de nieuwe inrichting van de Nachtegaal- en Burgemeester Reigerstraat. In de gepresenteerde voorkeursvarianten 1A en 1B heeft verkeer op de Nachtegaal- en Burgemeester Reigerstraat voorrang op alle rijbanen van de Maliebaan. Gezien de omvang van de stromen lijkt dit een logische keuze. Variant 1A, met een beperkte breedte van het middeneiland, heeft daarbij onze voorkeur. We zijn in gesprek met de gemeente en met andere betrokken partijen om de ontwerpen verder te verfijnen.

Categorieën