Bewoners zien Mytylbrug liever gisteren dan vandaag

Realisatie van de Mytylbrug kan een belangrijk onderdeel zijn van de oplossing voor het spitsgevecht tussen de verschillende fietsstromen op de Weg tot de Wetenschap. Deze brug over de Kromme Rijn zou een rechtstreekse verbinding vormen tussen de sportvelden van Kampong en de Weg naar Rhijnauwen. De sportertjes hoeven dan niet meer moeilijk voor te sorteren als ze af willen slaan naar de Platolaan. Bovendien kan de bij het verkeerslicht optrekkende horde onder het motto ‘might is right’ rood licht negerende doorsjesende studenten alsnog tot stoppen dwingen hetgeen de algehele veiligheid voor alle verkeersdeelnemers zal verbeteren. De financiering van de brug was lang een probleem maar lijkt zekerder geworden. Wordt vervolgd, zeg maar.

Categorieën