Da’s pech, je fiets weg

De oplossing: betere stallingen en meer aandacht voor diefstal

Onlangs verscheen een onderzoek dat fietsdiefstal zelfs goed is voor de fietsverkoop. Als er teveel gestolen wordt, gaan mensen echter goedkopere fietsen terugkopen en daalt per saldo de omzet. Zie onderzoek

In Utrecht hebben veel mensen twee fietsen: een om op te fietsen en een barrel voor de binnenstad. Die barrels eindigen vaak als weesfiets en houden dan weer maandenlang een schaarse plek in een rek bezet. De gemeente past fietsparkeervakken toe in de hoop dat bewoners er niet gaan stallen en dat anderen hun fiets er niet laten verwezen. Maar dat verkleint nogmaals de mogelijkheid voor bezoekers om te stallen.

Het aantal e-bikes in Nederland neemt flink toe, je zou willen dat je die ook veilig in de binnenstad kunt stallen, vlakbij de bestemming. De ruimte op straat wordt ook veel netter als er voldoende rekken zijn: dan zwerven er geen fietsen tegen gevels of aan bomen. Slechtzienden kunnen dan de gevel gebruiken als geleidelijn, zodat zij ook veilig over straat kunnen.

Kortom: er zijn flink veel extra rekken nodig, vooral voor bezoekers. Zodat je ook je e-bike vellig kunt stallen.

Het CDA heeft al eerder flink vragen gesteld over stallingen in de stad. Naar aanleiding van die vragen komen er op diverse plaatsen toch rekken bij. In september hebben D66, VVD, CU en PVV vragen gesteld over stallen die inmiddels zijn beantwoord.

Het fietsparkeerverbod op het Brusselplein is inmiddels vervangen door een fietsparkeervak. Dat betekent dat er fietsen aan de bomen zullen blijven staan. In de binnenstad worden “voor het mooie” vooral fietsnietjes toegepast. Helaas past daar ongeveer 1 fiets per strekkende meter, terwijl er in een hooglaagrek elke 40 cm een fiets past. Met hooglaagrekken passen er dus veel meer fietsen op de bestaande stallingsruimte, maar de gemeente wil daar dus niet aan. Dat betekent dat er veel fietsen aan straatmeubilair worden vastgemaakt. Of dat nou mooi is? En als de bomen “vol” zijn, staan fietsen los en worden vaker gestolen. Waar de Politie dus weinig tegen doet. Of ze blijken langs een gevel te staan. Dan staat je fiets gevaarlijk en wordt hij naar het fietspunt gebracht. Daar blijken veel mensen niet van op de hoogte, ook veel dure fietsen worden niet opgehaald. Die ervaren het als “de gemeente als fietsendief”. Het CDA heeft daarom recent weer vragen gesteld over fietsdiefstal.

We hopen dat de Raad erop aan gaat dringen dat de gemeente veel meer hooglaagrekken gaat gebruiken, zodat er meer veilige stallingsruimte komt. Daarnaast is een stevig offensief tegen fietsdiefstal nodig.

Er zijn voorstellen gedaan om fietsbogen te maken: Omdat de grond bomvol zit met kabels en leidingen gaat dat ‘m niet worden. Een maximum stallingsduur (en daarna weghalen) voor fietsers is gigaduur qua handhaving en leidt weer tot “de gemeente als fietsendief”. Fietsen op straat ’s morgens vroeg weghalen haalt alle omwonenden uit de slaap.

Wij zijn inmiddels in overleg met een stallingsfabrikant, om een veilig rek te ontwerpen dat alleen bruikbaar is voor bezoekers.

Categorieën