“stop”licht bij bouwterrein Overste den Oudenlaan

Er is nog meer slecht nieuws over omleidingsroutes. Bij de inrit van het bouwterrein aan de Overste den Oudenlaan staat een verkeerslicht voor fietsers. De bouw is nog niet gestart en de inrit wordt al een tijd niet gebruikt; het hek zit dicht. Toch springt het licht voor de fietsers af en toe op rood. Fietsers worden hier gedwongen te wachten voor kruisend verkeer dat helemaal niet komt. Met dit “stop”licht leert de gemeente fietsers aan dat rode lichten soms geen enkele betekenis hebben en rustig genegeerd kunnen worden.

Dat lijkt misschien niet zo erg. Maar wat ons betreft is dit heel zorgwekkend, omdat kinderen het onderscheid niet goed kunnen maken wanneer een verkeerslicht wel of niet zinvol op rood staat. Op deze omleidingsroute voor de Kanaalweg rijdt ook veel schoolgaande jeugd, die hier verkeersonveilig gedrag krijgt aangeleerd. Niet vreemd dat ze dit gedrag tot in lengte van jaren in de hele stad volhouden. Tot grote ergernis van automobilisten en met soms noodlottige gevolgen.

Wij hebben bij herhaling gemeld dat het verkeerslicht op rood springt, terwijl er geen verkeer naar het bouwterrein toe kan rijden. Uiteindelijk bleek dat de detectie al lange tijd defect was. Inmiddels is de storing verholpen.

Categorieën