Fietsen door de omgevingswet

Wat hoort er volgens jou in de fietsvisie? Laat het ons weten en schrijf mee!

Binnenkort wordt de Omgevingswet van kracht. Deze wet komt in de plaats van een uitgebreide verzameling wetten op het gebied van ruimtelijke ordening. Echter, Goethe wist reeds: In de beperking toont zich eerst de meester, en alleen de wet kan ons vrijheid geven. De combinatie van een heilig geloof in fantoomgroei met een ministerie van Infrastructuur en Waterstaat waar ze dol zijn op het tekenen van snelwegen betekent dat de fietsersomgeving niet per sé gaat gedijen onder de nieuwe wet.

Om die reden heeft het landelijk Bureau de werkgroep Omgevingswet geïnitieerd. Individuele afdelingen kunnen daarin elkaar stimuleren bij het uitzetten van strategieën om de Omgevingswet in hun gemeente/regio naar de hand van de fietser te zetten.

Tijdens de eerste bijeenkomst werd duidelijk dat er nog een wereld te winnen valt. De afdeling Utrecht heeft altijd wat te zeuren, maar wat een luxe genieten wij hier met een heuse fietscoördinator die zich binnen de gemeente voluit voor de fiets en fietsers inzet.

De komende tijd gaan de leden van de werkgroep een fietsvisie schrijven voor hun gemeente/regio. Wat hoort er volgens jou in de fietsvisie? Laat het ons weten en schrijf mee aan de visie!

Zodra de fietsvisie voor Utrecht gereed is berichten wij daarover.

Categorieën