Reactie Fietsersbond op Bestemmingsplan

Cartesiusdriehoek

We waarderen het dat de gemeente Utrecht met de ontwikkelingen in de Cartesiusdriehoek de behoefte aan woningen binnenstedelijk oplost. Dat zorgt ervoor dat veel verplaatsingen naar voorzieningen door de nieuwe inwoners op de fiets gemaakt kunnen worden. 

Bij de ontwikkeling wordt sterk ingezet op het beperken van het autogebruik. Ook daarvoor onze waardering. Fijn ook dat de fiets in dit gebied een prominente rol zal gaan spelen. 

We zijn blij met de realisatie van een extra verbinding voor fietsers tussen de Cartesiusdriehoek en de 2e Daalsedijk. De nieuwe fietstunnel draagt eraan bij dat de barrièrewerking van het spoor Utrecht – Amsterdam afneemt. De omrijafstand voor fietsers is in Utrecht in het algemeen relatief hoog; door de nieuwe tunnel wordt de gemiddelde omrijafstand kleiner en daarmee het gebruik van de fiets aantrekkelijker. 

We hebben zorgen over de volgtijdelijkheid van de verschillende ontwikkelingen. Als de gemeente werkelijk inzet op een laag autogebruik, moet de fietstunnel opengesteld worden voordat de eerste woningen worden opgeleverd. 

We willen graag dat het private fietspad van ProRail naar het kantoor van de treindienstleiding openbaar toegankelijk gemaakt wordt, zodat dit tussen de nieuwe fietstunnel en het station Zuilen door fietsers gebruikt kan worden. 

We willen er voor pleiten ook een fietsverbinding wordt gerealiseerd vanuit de Cartesiusdriehoek naar het Cremerplein / Majellapark, door een nieuwe kruising (fietstunnel) van het spoor Utrecht – Gouda. Aansluitend op de J.P. Coenstraat ontstaat daarmee een doorgaande fietsverbinding naar het Beurskwartier, het westelijke deel van het stadscentrum met grootstedelijke voorzieningen op fietsafstand. 

In afwachting van uw reactie, verblijven we, 

Met vriendelijke groet,

Fietsersbond afdeling Utrecht

Peter van Bekkum

Voorzitter

Categorieën