Onderzoek druktebeleving op fietspaden in Utrecht

8D6E.tmp

Ooit in een nog niet zo ver verleden – voor Corona – leek fietsen op sommige trajecten in Utrecht meer op een op hol geslagen Efteling-attractie dan een prettige manier om je van A naar B te verplaatsen. Velen onder ons voelen zich niet altijd veilig door de grote drukte en laten dat aan ons en de gemeente weten. De gemeente wil serieus aan de slag met mogelijke oplossingen. Daarvoor is het echter nodig om eerst goed te inventariseren welke situaties als druk en dus onveilig worden ervaren. In opdracht van gemeente Utrecht is er een onderzoek opgezet naar de beleving van de drukte door fietsers in de stad Utrecht. Hoe ervaren fietsers in Utrecht de drukte en wat bepaalt deze ervaring? Ooit komt de tijd na Corona en bestijgen we weer massaal onze stalen rossen. De Fietsersbond Utrecht vraagt iedereen om zich even de tijd voor Corona weer voor de geest te halen en de volgende enquête in te vullen:

https://tiny.cc/druktebeleving

Invullen kost hooguit 10 minuten. Die tijd hebben de meesten van ons momenteel wel. Natuurlijk doen we verslag van de uitslag en kijken we mee bij de voorstellen van de gemeente naar aanleiding van het onderzoek.

Categorieën