Fietskansen in Utrecht door Corona

9369.tmp

Zodra de maatregelen worden versoepeld zal het verkeer weer op gang gaan komen. Een op de drie huishoudens in Utrecht heeft geen auto (bron). Dat zijn ruim 60.700 huishoudens in onze gemeente. Ruim een half miljoen inwoners van de Provincie hebben geen rijbewijs (bron). Met de verwachte capaciteitsuitval van het openbaar vervoer is deze enorme groep mensen aangewezen op met name lopen en fietsen. Met de huidige fietsnetwerken lukt dat nooit in de anderhalvemetersamenleving. Om te voorkomen dat fietsers en voetgangers massaal besmet worden tijdens het reizen zijn er snel maatregelen nodig om de openbare ruimte coronaproof te maken. De gewone drommen op het Smakkelaarsveld of de drukte op de Amsterdamsestraatweg zijn nu uit den boze! Hoe maken we op korte termijn het fietsnet van Utrecht geschikt voor de anderhalvemetersamenleving?

We hebben een aantal voorstellen:

 • Maak schoolstraten bij basisscholen, naar voorbeelden uit Vlaanderen en Den Haag, om kinderen op voeten en fietsen meer ruimte te bieden bij de ingang van de school. Door ook ouders buiten de schoolstraat te houden is het naleven van de 1,5m regel makkelijker, ook fijn voor personeel van de school.
 • Maak alle fietspaden onverplicht, zodat snelle fietsers ervoor kunnen kiezen om op de rijbaan te fietsen. Om te beginnen de Nobelstraat. De fietspaden zijn dan voor de langzamere of kwetsbare fietsers, bijvoorbeeld ouders die kinderen begeleiden. Verlaag de maximumsnelheid in de hele stad naar 30 kilometer per uur. Zodat je ook veilig op de rijbaan kúnt fietsen. Uitgezonderd de Waterlinieweg, die blijft 70 km/uur.
 • Voer nu onmiddellijk een helmplicht in voor scooters en stuur ze met brommers op alle wegen naar de rijbaan. Dat is fijn voor de fietsers die de uitlaatgassen niet meer hoeven in te ademen en ook beter voor de gezondheid en overlevingskansen van de berijders van deze fijnstof- en herriemachines.
 • Bombardeer, net zoals in Duitsland, op wegen met 2*2 rijstroken één rijstrook tot fietsstrook. We denken aan wegen als de Kard. De Jongweg of de Westelijke Stadsboulevard. Vanzelfsprekend zal de politie op snelheid moeten handhaven. Maar de politie gaat het sowieso heel druk krijgen de komende tijd.
 • Doorgaand verkeer in de stad is nu superongewenst. Voer daarom tijdelijk de “knips” in van scenario 3 van de verkeersstudie Noordwest. Daardoor worden de Amsterdamsestraatweg, de Oudenoord en de Westelijke Stadsboulevard veel rustiger en kun je daar veilig op de rijbaan fietsen. Autoverkeer en motoren moeten gebruik maken van de snelwegen.
 • Met een knip in de Catharijnesingel en wat tijdelijke maatregelen op de kruising, kan het verkeerslicht bij het Smakkelaarsveld waarschijnlijk uit.
 • Vergelijkbare maatregelen zijn nodig om doorgaand verkeer aan de zuidkant van de stad te weren, zoals op Ledig Erf. En in Leidsche Rijn inclusief Vleuten De Meern.
 • Zet zoveel mogelijk verkeerslichten uit, zodat er geen drommen wachtende fietsers ontstaan. Zet de voorsorteerstroken voor het autoverkeer af met barrières, omdat ze niet nodig zijn als de verkeerslichten uit staan. Dat verlaagt de snelheid van het autoverkeer en fietsers hoeven dan maar 1 rijstrook per keer over te steken.
 • Geef bij de resterende verkeerslichten fietsers minstens 2* per cyclus groen, of maximeer de wachttijd op 30 seconden. Vervang de drukknoppen door knoppen die je met je elleboog kunt bedienen, ook voor voetgangerslichten.
 • Op een aantal plaatsen zullen tweerichtingsfietspaden tijdelijk een eenrichtingsfietspad moeten worden.
 • Veel fietsers wonen, werken, studeren en gaan naar school buiten de stad. De gemeente zal zo snel mogelijk in overleg moeten met de provincie over aanpassing van de maximumsnelheid op de provinciale wegen zodat ook daar snelfietsers veilig van de rijbaan gebruik kunnen maken. Veel van de fietspaden langs deze wegen zijn al te smal volgens de huidige normen. Denk bijvoorbeeld aan de wegen naar Zeist, Bunnik, Woerden en richting Hilversum.
 • Ook de fietsenstallingen zullen moeten worden aangepast aan de anderhalvemetersamenleving. Er zal dus tijdelijk extra fietsparkeerruimte moeten worden gevonden op straat. Bijvoorbeeld met veel meer pop-upfietsenstallingen in de binnenstad.

We hopen dat het gaat lukken om met deze maatregelen iedereen veilig te kunnen laten fietsen. We zullen met plezier meedenken hoe knelpunten kunnen worden opgelost. Als je knelpunten ziet ontstaan, meld ze dan bij de gemeente en bij ons. Heb je suggesties hoe ze opgelost kunnen worden, laat het ons dan weten. Alle hulp is welkom!

 • Combineer je ritten zoveel mogelijk, zodat je zo min mogelijk kilometers fietst in de stad (We hadden nooit gedacht dat we mensen daar nog eens toe op zouden roepen…)
 • Mijd de drukke tijden. Ga buiten de spits.
 • Probeer fietspaden te vermijden. Heb je de keus, kies dan een weg met fietsstroken of zonder fietsvoorzieningen (gemengd verkeer). De Cremerstraat is qua Corona veiliger dan de Vleutenseweg.
 • Rijd niet naast elkaar, laat ruimte voor snellere fietsers naast je. Of, als je een snelle fietser bent, kies de rijbaan als dat toegestaan is.
 • Houd afstand van andere wachtende fietsers bij verkeerslichten en oversteekplekken.
 • Ga op tijd van huis, zodat je de rust hebt als je ergens even moet wachten of als je wegens de drukte besluit een langere route te nemen.
 • Wees lief voor je medefietsers. Gedrag van andere fietsers zorgt ervoor dat ouderen – voor wie de fiets juist het ideale middel is voor onderhoud van de conditie en sociale contacten – steeds vaker kiezen voor een andere vorm van vervoer. Dat moeten we niet willen. Houd goed rechts, steek je hand uit om richting aan te geven, niet bellen of appen, niet spookrijden – ook niet op de stoep, en fiets als een vorst, niet met een coronasymbool op je hoofd, maar goed verlicht.

Categorieën