Plannen Merwedekanaalzone

image1

De gemeente gaat 10.000 woningen bouwen in de Merwedekanaalzone (MWKZ). Dat past alleen, als de nieuwe inwoners zo veel mogelijk met de fiets of het openbaar vervoer reizen. De Fietsersbond is blij dat de gemeente kiest voor binnenstedelijke bouw en een superlage parkeernorm. Dat scheelt veel autoverkeer en daarmee luchtvervuiling, geluidhinder en wachttijd bij kruispunten. 

Maar dan moet de gemeente er wel voor zorgen dat het voor de nieuwe inwoners echt aantrekkelijk is om de fiets te pakken. Door voldoende veilige stallingen en snelle routes in alle richtingen, naar Utrecht Centraal, USP en de bedrijventerreinen in de stad. Het Merwedekanaal vormt vanuit MWKZ een barriere richting het oosten. We zijn blij dat de gemeente serieus werk maakt van nieuwe fietsroutes door bruggen over het Merwedekanaal te plannen. 

Bewoners van de Dichterswijk, Rivierenwijk en Hoograven maken zich zorgen over de verkeersveiligheid, als er zoveel fietsers bij komen. We hebben de gemeente gevraagd om maatregelen voor de veiligheid in de straten die aansluiten op de bruggen. 

De Kanaalweg blijft de meest aantrekkelijke noord-zuid route, door de ongelijkvloerse kruisingen. De gemeente moet zorgen dat de Kanaalweg de extra fietsdrukte goed kan opvangen en ze moet zorgen voor een veilige alternatieve route langs de Europalaan.

Categorieën