Maliebaan – de kruising is veel beter af zonder verkeerslicht

Bij de plannen voor de nieuwe inrichting voor de Maliebaan maken mensen zich zorgen, of autoverkeer nog wel af kan slaan tussen de grote drommen fietsers door.
Er is destijds wel een filmpje gemaakt van hoe het verkeer zou lopen op een ovonde. De aantallen auto’s, fietsers en voetgangers die er nu per richting zijn, zijn opgenomen in dit filmpje. De reactie van de meeste mensen: “waar zijn alle fietsers gebleven?” Maar het zijn er net zoveel als nu. Bij een kruising zonder verkeerslicht worden de fietsers niet eerst een minuut “opgespaard” bij het verkeerslicht waarna ze als een drom oversteken. Dat betekent dat ook de fietsroute na de kruising minder druk zal voelen: fietsers rijden beter gespreid over de tijd.

In het verleden is er sprake geweest van een ovonde op de kruising Maliebaan – Burg Reigerstaat. Die ovonde komt er gelukkig niet. Rechtdoorgaande bussen moeten bij een ovonde voorrang verlenen aan linksafslaande fietsers. Die fietsers zitten alleen in de “dode hoek” van de bus (of vrachtwagen). Dat is vrágen om ernstige slachtoffers.

In bijgaande powerpoint kun je zien waarom een ovonde gevaarlijk is. Maar er zijn andere kruispuntsvormen mogelijk die wel veilig zijn, zonder dat er een verkeerslicht nodig is.

Categorieën