Wij hopen van harte dat de raad kiest voor deze simpele en doeltreffende maatregel. Soms is een oplossing zo eenvoudig!

Gemeenteraad: kies voor fiets te gast in het voetgangersgebied

wandelstraat.

Op donderdag 7 november vergaderde de Commissie Stad en Ruimte van de gemeenteraad over gebieden in de stad waar fietsers en voetgangers de openbare ruimte met elkaar delen. Het debat ging natuurlijk ook over de Oudegracht en over de Vismarkt, waar het soms druk is.

Eerder was al een rondetafelgesprek georganiseerd. Bewoners, politie en Fietsersbond gaven daar aan dat ze geen fietsverbod willen. Ondernemers/winkeliers willen dat juist wel.

De huidige regels (op zaterdag en zondag mag je er niet fietsen tussen 10:00 en 18:00 uur, op werkdagen mag je er wel de hele dag fietsen) werken niet, daarover is iedereen het eens; niemand houdt zich eraan. Dat komt vooral omdat er veel verkeersbordjes nodig zijn voor de regels en de uitzonderingen; bordjes die maar weinig mensen lezen.

Wij willen dat in het voetgangersgebied, de fiets te gast mag zijn. We boden de gemeenteraad daarom een verkeersbord aan, dat in één oogopslag voor iedereen duidelijk maakt wat de bedoeling is. Eén eenduidig regime voor het hele gebied, dat werkt op elke dag van de week, op elk tijdstip van de dag. Bij elk weertype!

Wij hopen van harte dat de raad kiest voor deze simpele en doeltreffende maatregel. Soms is een oplossing zo eenvoudig!

Categorieën