Agendapunten voor het overleg van 20 februari a.s.

Op de agenda voor 20 februari staan in elk geval de volgende punten:
* terugblik nieuwjaarsborrel
* terugkoppeling kennismaking met nieuwe fietscoördinator Richard Smit
* terugkoppeling gesprek wethouder Lot van Hooijdonk
* terugblik ledenraad 2 februari
* verkeerszaken: stand van zaken Kanaalweg, Jaarbeursplein. En onze reactie op plannen voor het Malieblad
* communicatie: plannen om de website, de nieuwsbrief en twitter beter op elkaar af te stemmen
* brainstorm over inhoudelijke presentatie tijdens ALV in mei

Categorieën