Betere inrichting voor de fiets bij winkelcentrum Overvecht

De verkeerssituatie en de openbare ruimte aan de kant van de Albert Heijn-XL van grootwinkelcentrum Overvecht wordt aangepakt. De gemeente maakt een ontwerp samen met bewoners en belanghebbenden. Namens de Fietsersbond levert Ad Tourné inbreng.

De toegang voor fietsers en het fietsparkeren moeten beter. Bij het eerste ontwerp waren we niet tevreden over de bedachte oplossingen voor de fiets. Fietsers zouden vanaf de Zamenhofdreef het winkelcentrum moeten bereiken via ‘shared-space’ wegvakken rondom de autoparkeerplaatsen.

Door de vele parkeerbewegingen is dat op drukke momenten voor fietsers onoverzichtelijk en onveilig. Ook het aantal fietsparkeerplekken en hun plaatsing bij de toegangen van het winkelcentrum is onder de maat.

We hebben voorstellen voor verbetering gedaan. Autoparkeren en fietsroutes worden nu zo veel mogelijk ontvlochten en fietsparkeervakken komen dichter bij de

toegangen naar de winkels. Met het projectteam van de gemeente wordt nog gepuzzeld over details. Het definitieve ontwerp zal er voor fietsers veel beter uitzien.

Dit is een eerste deelplan voor verbetering van de verkeerssituatie en openbare ruimte in het hele Winkelcentrumgebied. Ook de toegangen en het parkeren aan de andere zijden van het winkelcentrum worden in de toekomst aangepakt. Daarnaast moet er een veilige fietsroute komen (vrij van autoparkeerverkeer) door dit gebied langs de winkels aan de Seinedreef.

Categorieën