Waar wachten wij op? Gekoppelde verkeerslichten!

Veel verkeerslichten in de stad zijn “gekoppeld”. Als een auto bij het eerste licht door groen is gereden, kan hij bij het tweede licht gelijk doorrijden. De regeling zorgt er bij die tweede kruising voor dat het peloton auto’s dat eraan komt al op voorhand groen licht heeft, een zogenaamde “groene golf”. Als fietser voor het rode stoplicht zie je dan geen kruisend verkeer bij jouw oversteek. Maar nét voordat de tijd voorbij is die je nodig zou hebben gehad om over te steken komt het peloton aanzetten. Als ze een paar tellen later aan zouden zijn gekomen, had er een groenfase voor de fiets kunnen zijn.

We vinden dat een onwenselijke situatie: fietsers staan lang “op niks” te wachten, waardoor de verkeersregeling ongeloofwaardig wordt. Bij een ongeloofwaardige regeling fietsen mensen makkelijker door rood en dat is gevaarlijk. Bovendien is in het verkeersplan van de gemeente Utrecht afgesproken dat het hoofdfietsnet prioriteit krijgt op hoofd-autoroutes. Wij vinden dat het dan geen pas geeft om auto’s al groen te geven vóór ze bij het verkeerslicht aankomen, terwijl de fietsers er al staan te kleumen. Toch is dat op dit moment de keus van de gemeente.

Het verkeerslichtenmeldpunt werkt nog steeds: http://mobiliteitsdata-utrecht.nl/verkeer/vri/. Als je zo’n punt kent waar je “op niks” staat te wachten hopen we dat je het wilt melden! We gaan ons best doen dat fietsers voortaan alleen staan te wachten als er echt verkeer is.

Categorieën