Nieuwegein

Utrechts Fiets Overleg vraagt aandacht voor fietsers bij het Liesboschterrein  

Op 20 november spraken we namens het Utrechts Fiets Overleg in bij de commissie Milieu, Mobiliteit en Economie van de provincie Utrecht. We vroegen aandacht voor de circa 3000 fietsers die dagelijks de route langs provinciale wegen N409 en N408 tussen Nieuwegein en Houten nemen, via de fietstunnel onder de Laagravenseweg. Met de plannen voor een betere ontsluiting van het Liesboschterrein krijgen zij te maken met een nieuwe gelijkvloerse kruising, met als gevolg oponthoud en vermindering van comfort. We hebben gepleit voor een tunnel onder de nieuwe zijweg door.

We vinden een verslechtering van de huidige provinciale fietsroute niet acceptabel, in het licht van de ambitieuze doelstelling uit het Realisatieplan Fiets. Hierin staat dat het fietsgebruik in 2030 verdubbeld moet zijn. Om dit te bereiken neemt de provincie Utrecht maatregelen om knelpunten weg te nemen en provinciale wegen veiliger en aantrekkelijker te maken voor fietsers, met minder oponthoud. Het valt toch niet te verkopen dat een bestaande, goede provinciale hoofdfietsroute door deze ontwikkelingen slechter wordt?

Gedeputeerde Verbeek zegde toe uit te zoeken wat de kosten voor zo’n tunnel zijn. Meer weten over de voorgenomen fietsmaatregelen op en rondom het Liesboschterrein? Bekijk de GoogleMapskaart hierover: Google Maps plannen Liesboschterrein

Categorieën