Verslag van de Fietsverlichtingsactie

Het project van de verlichting.

Men kan natuurlijk, als men in een filosofische bui is, allerlei beschouwingen wijden aan het project van de Verlichting. Maar voor de Fietsersbond is het project van de Verlichting vooral de fietsverlichtingsactie die in oktober plaatsvindt. Want in oktober dringt tot ons door dat het belangrijk is dat je licht hebt op de fiets, want anders zien ze je niet. Omdat het elk jaar opnieuw – er lijkt een zekere regelmaat in te zitten – in oktober donkerder wordt.

Dus: al jaren achtereen staan vrijwilligers van de Fietsersbond (Hulde!!) op de Stadhuisbrug fietslampjes, dynamo’s, stroomkringen te controleren en repareren, zonder enige financiële contraprestatie. Tientallen achteloze fietsers gaan nadien veiliger door het verkeer. Eigenlijk is het wonder.

Zelf mocht er 14 oktober jongstleden bij zijn, niet als contro- of reparateur maar slechts als manser/promotor. (Sommige mannen hebben twee linkerhanden; ik heb er maar een.) En ik doe met betrekking tot de actie van dit jaar in vergelijking tot voorgaande jaren de volgende waarnemingen;

  1. Het was schitterend weer; dat is ook wel eens anders geweest. Er is een groot verschil tussen in het zonnetje staan en van de brug geblazen worden;
  2. De inzet van de diverse vrijwilligers was hartverwarmend – gewoon hartstikke leuk!;
  3. De klandizie leek iets achter te blijven ten opzichte van eerdere jaren. Of dat aan het mooie weer lag, aan het oprukken van de batterijlampjes, of aan de afsluiting van de Vismarkt? Je ne sais quoi.

Maar hoe of waar dan ook, tot volgend jaar!

(Een manser is de helper van de draaiorgelman, die met het geldbakje rammelt…)

Categorieën