Utrecht verbiedt fietsen op de Vismarkt en Oudegracht oostzijde

De gemeente heeft 24 verkeersbesluiten genomen waarmee de uitbreiding van het voetgangersgebied langs de Oudegracht een feit is geworden. De verkeersborden op straat moeten nog vervangen worden, maar sinds 30 september is het van 10 tot 18 uur verboden om te fietsen op de Vismarkt en de rest van de Oudegracht Oostzijde, tussen het voormalig Postkantoor en de Hamburgerstraat.

We zijn het volstrekt oneens met de afsluiting van de Vismarkt en aanliggende stukken van de Oudegracht voor fietsers:

  • Er is geen sprake van een probleem: de gezellige drukte hoort bij een grote stad
  • Veel fietsers mijden de Vismarkt nu al, ze kiezen een andere route
  • Fietsers op de Vismarkt rijden met aangepaste snelheid of stappen af
  • Fietsers zullen het verbod negeren, het fietsverbod wekt daardoor juist irritatie op en werkt alleen maar averechts
  • Het fietsverbod zorgt voor doodse straten, zoals nu al het geval is op de Steenweg en Choorstraat
  • Handhaving is erg duur, dat geld kan beter aan een aantrekkelijke alternatieve route worden besteed

Wat wil de Fietsersbond? 
We willen dat eerst de hele alternatieve hoofdfietsroute aantrekkelijker wordt ingericht: van het Janskerkhof via de Domstraat, Korte en Lange Nieuwstraat, Agnietenstraat, Nicolaaskerkhof en Twijnstraat / Wijde Doelen naar de Tolsteegbrug, in beide richtingen. Een goed alternatief verleidt fietsers om de drukte te mijden. Als dat niet voldoende helpt, kan de Oudegracht en Vismarkt worden ingericht als wandelstraat, waarbij de fiets te gast is. De fietser kent dan zijn plek en past zijn gedrag aan, maar het is niet verboden er te fietsen.

Utrecht presenteert zich internationaal als wereldfietsstad, maar deze maatregelen staan haaks op het belang van fietsers. We gaan bezwaar aantekenen tegen de genomen verkeersbesluiten en we hopen dat de leden van de gemeenteraad de wethouder kunnen overtuigen van de onzin van deze nieuwe regels.

Categorieën